Informasjon

Stamcelletransplantasjon

Hvilke stamceller finnes?

Embryonale stamceller dannes fem–seks dager etter befruktning og er såkalt pluripotente. Pluripotente stamceller er de mest kraftfulle stamcellene, og kan bli til alle de cirka 220 celletypene som finnes i et menneske.

Stamceller som finnes i vev hos mennesker etter at de er født, kalles voksne (adulte) eller multipotente stamceller. Disse kan bare utvikle seg til et begrenset antall andre cellertyper. Voksne stamceller finnes i veldig små mengder i hver vevstype.

Ved fødselen inneholder navlestrengen og morkaken blod fra fosteret. Dette blodet har høy konsentrasjon av multipotente stamceller. De fleste stamcellene i navlestrengen er av samme type som dem vi finner i beinmargen etter fødselen.

Forrige side Neste side