Informasjon

Stamcelletransplantasjon

Høsting av stamceller

Det er tre hovedmetoder for å høste stamceller:

  • Fra blod - der stamcellene fjernes fra blodet ved hjelp av en spesiell maskin
  • Fra beinmargen - en prosedyre der legen tar ut beinmarg fra hoftekammen
  • Fra navlesnorsblod - der donert blod fra morkaken og navlestrengen til en nyfødt baby brukes som kilde for stamceller

Den vanligste måten å høste stamceller på innebærer å føre blodet til giveren (pasienten selv eller en annen donor) gjennom en maskin som skiller ut stamcellene, og så føre blodet tilbake i kroppen. For å øke antall stamceller blir det gitt medisin som stimulerer deres produksjon de siste fire dagene før høstingen. Før man starter høstingen vil man sjekke at det er nok sirkulerende stamceller i blodet. Dersom det er nok celler, vil det bli lagt inn et venekateter i hver arm som forbindes med celle-separatormaskinen. Blodet fjernes fra den ene armen og passerer gjennom et filter, før det returneres til kroppen gjennom den andre armen. Det er ikke noe ubehag forbundet med denne prosedyren som tar cirka tre timer. Hvis det ikke er høstet nok stamceller, kan det være nødvendig å gjenta prosedyren neste dag.

En alternativ metode for å samle stamceller er å fjerne cirka en liter med beinmarg fra hoftekammen ved hjelp av en nål og en sprøyte. Nålen må vanligvis føres inn i flere området av hoftebeinet for å sikre at man får hentet ut nok beinmarg. Dette gjøres i narkose, så du vil ikke merke noe ubehag under prosedyren, men området som nålen har blitt stukket inn i, vil være smertefullt den første tiden etterpå.

Forrige side Neste side