Informasjon

Stamcelletransplantasjon

Forberedelser

Før behandlingen gjennomføres en rekke tester og prosedyrer for å vurdere helsetilstanden til pasienten og for å sikre at pasienten er fysisk klar for transplantasjonen. Behandlingen krever innleggelse i spesialavdeling i tre uker eller mer.

Forrige side Neste side