Informasjon

Stamcelletransplantasjon

Donor

Donors vevstype (ikke bare blodtype) må være ganske lik pasientens vevstype. Hver av eventuelle brødre og søstre, som har de samme foreldre som pasienten, har en 25% sjanse for å passe (matche) pasientens vevstype. Dersom ingen i familien er en "match", søker legene i et arkiv med frivillige donorer.

Forrige side Neste side