Informasjon

Blåflekker som lett oppstår

Blåflekker skyldes små blødninger like under huden. Harmløse blåflekker oppstår med økende hyppighet med alderen, men slike flekker kan også være uttrykk for alvorligere underliggende sykdom.

Hva er blåflekker?

En blåflekk er et område av huden som blir misfarget når blodkar under huden blir skadet. Slike flekker oppstår vanligvis på armer og ben, siden dette er områder som er utsatt for skader når vi støter borti noe. Bloduttredelsen forsvinner vanligvis i løpet av en uke eller to.

Mange har lett for å få blåflekker. Det er vanlig ettersom vi blir eldre. De fleste blåflekkene er harmløse og forsvinner av seg selv. Men noen ganger kan det at blåflekker lett oppstår, være et tegn på et alvorligere problem.

Årsaker

Alder

De fleste blåflekkene oppstår når små blodårer nær hudoverflaten brister som følge av et slag eller en skade. Når der skjer, lekker blod ut av karet og ses først som en mørk flekk. Etterhvert som kroppen reabsorberer/ løser opp denne blodansamlingen, blir flekken lysere og blir gulgrønn før den forsvinner helt. Hardere slag gir større blåflekker. Kvinner har ofte lettere for å få blåflekker enn menn. Etter som vi blir eldre, blir huden tynnere - det blir mindre beskyttende, støtabsorberende fettvev rundt blodkarene - noe som forklarer den økende blødningstendensen med alderen.

Medisiner

Blodfortynnende medisiner kan også forårsake blåflekker. Det gjelder salisylater (eks. Albyl), klopidogrel (eks. Clopidogrel), NSAIDs (eks. ibuprofen, naproksen) direktevirkende blodfortynnende tabletter (eks. Pradaxa, Xarelto, Eliquis) og warfarin (Marevan). Den blodfortynnende effekten gjør at det blør mer enn det ellers ville gjort.

Kortison brukes som betennelsesdempende middel ved en rekke sykdommer og kan også øke sjansen for hudblødninger. Det samme kan gjelde kreftbehandling med cellegifter.

Blødningsforstyrrelser, underliggende sykdommer

At blåflekker lett oppstår, kan også være tegn på en underliggende sykdom:

 • Arvelige blødersykdommer som hemofili og von Willebrands sykdom.
 • Blodplateforstyrrelser som kan skyldes sjeldne, arvelige sykdommer og blodkreftsykdommer som leukemi.
 • Vitamin K mangel. Kan forekomme ved cystisk fibrose, ulcerøs kolitt, etter slankeoperasjoner.
 • Cushings syndrom
 • Alkoholmisbruk som har ført til leverskade

Dette er tilstander som forstyrrer kroppens evne til å danne blodpropper fordi det mangler proteiner i blodet som bidrar til å hjelpe blodplatene til å danne blodpropper (blodkoagler). Symptomer på blødningsforstyrrelser er:

 • Det oppstår lett blåflekker
 • Uventet sterk blødning fra små skader eller etter kirurgi
 • Kraftige menstruasjonsblødninger
 • Neseblødninger oppstår uten foranledning
 • Leddblødninger
 • Slimhinneblødninger

Når er blåflekker tegn på alvorlig sykdom?

Det at det lett oppstår blåflekker, kan tyde på en alvorlig underliggende sykdom. Ta kontakt med fastlegen i tilfelle av:

 • Uventet sterk og langvarig blødning, for eksempel etter et kutt eller et kirurgisk inngrep
 • Det oppstår store blåflekker, særlig hvis de oppstår på kroppen, ryggen, i ansiktet - uten at du har noen forklaring på det
 • Brått begynner å få blåflekker, særlig etter at du har startet med ny medisin
 • Har en familiehistorie hvor andre også opplever at det lett oppstår blåflekker eller blødning

Blåflekker kan også skyldes partnervold. Det er særlig mistenkelig hvis blåflekker oppstår i ansiktet.

Diagnostikk

Fastlegen vil vurdere symptomene dine og eventuell bruk av utløsende medisiner. En fysisk undersøkelse har som mål å avdekke mulig underliggende sykdom. Blodprøver er viktige: Blodprosent, blodplater, hvite blodlegemer, koagulasjonsprøver (PT-INR, APTT), blodsenkning, CRP.

Leukemi diagnostiseres med blod- og beinmargsprøver.

Behandling

Blåflekker forsvinner uten noen form for spesifikk behandling, men du kan treffe tiltak som begrenser omfanget av slike forandringer. For eksempel ved å forebygge fall og hendelser som kan forårsake hudblødninger, for eksempel ved å sørge for god belysning, fjerning av dørstokker og andre fysiske hinder som tepper og ledninger. Få sjekket syn og hørsel.

Vurder medisinene du bruker sammen med fastlegen. Eventuelt kan det være aktuelt å behandle blødningsforstyrrelser. P-piller kan begrense menstruasjonsblødninger

Kilder

Referanser

 1. Jones JC, Soliman M. What Can Cause You to Bruise Easily? Healthlne. Last updated December 7, 2021. www.healthline.com
 2. Bailey A, Truswell W. Easy Bruising. verywellhealth. Last updated March 18, 2023. www.verywellhealth.com
 3. Mayo Clinic Staff. Easy bruising: Why does it happen? Mayo Clinic. Last updated April 20, 2022. www.mayoclinic.org