Informasjon

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) er en sykdom som gir lavt innhold av blodplater i blodet, lav blodprosent som følge av ødeleggelse av de røde blodlegemene og utbredte små blodpropper som inneholder mye blodplater.

Hopp til innhold

  1. Hva er trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)?
  2. Årsaker
  3. Symptomer
  4. Diagnostikk
  5. Behandling
  6. Prognose
  7. Vil du vite mer?

Vis hele teksten

Hva er trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)?

Trombotisk betyr at du er disponert for å få blodpropper. Trombocytopenisk betyr at du har få eller et lavt antall blodplater, trombocytter. Purpura henspeiler på at personer med TTP har en tendens til å få hudblødninger.

TTP er en tilstand karakterisert av lavt innhold av blodplater i blodet (trombocytopeni), lav blodprosent (anemi) som følge av ødeleggelse av de røde blodlegemene (hemolyse) og utbredte små blodpropper (trombose) som inneholder mye blodplater.  

Det er viktig å få stilt diagnosen TTP raskt, fordi plasmautskiftningsbehandling har god effekt på sykdommen, mens dødeligheten er høy uten behandling.

TTP kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av betydelig variasjon i sykdomsbildet og manglende spesifikke diagnostiske funn. De eneste forandringene som alltid foreligger, er lav blodprosent som følge av ødelagte røde blodceller (mikroangiopatisk hemolytisk anemi) og redusert antall blodplater (trombocytopeni) - men dette er forandringer som kan forekomme også ved andre tilstander.

Tilstanden er sjelden. I USA anslås at det årlig oppstår fire til elleve tilfeller per 1.000.000. Sykdommen forekommer først og fremst blant yngre voksne i aldersgruppen 20-50 år, og den forekommer noe hyppigere blant kvinner. Risikoen er noe økt i forbindelse med graviditet.