Informasjon

Hva skjer når du får aids?

Hvor raskt utvikles aids?

Hiv-infeksjonen har endret seg fra å være nær 100% dødelig til å bli en kronisk sykdom med livslangt behandlingsbehov. Gjennomsnittlig tid fra infeksjon til aids hos pasienter uten antiviral behandling er beregnet til 8-10 år. Dødeligheten ved fullt utviklet aids uten behandling er ca. 80% etter 2 år og 100% etter 5 år. Særlig i fattige land med dårlig utviklet helsehjelp er dette fortsatt virkeligheten.

Om hiv-infeksjonen skulle utvikle seg til aids, så behøver du ikke å bli raskt syk. De antiretrovirale medikamentene hjelper også de med aids å leve lengre. Mens aids-syke på midten av 80-tallet levde i gjennomsnitt 11 måneder etter at de fikk den første infeksjonen, levde aids-syke på midten av 90-tallet i gjennomsnitt 46 måneder etter at de fikk sin første infeksjon. Vi vet ikke sikkert hva disse tallene er i dag, men vi vet at aids-syke lever lengre.

Ved moderne kombinasjonsbehandling kan hiv-infeksjonen undertrykkes i lang tid og immunsvikten bedres også hos pasienter som allerede har utviklet aids. Med moderne behandling, godt kontrollprogram og god etterlevelse, vil de fleste kunne leve et normalt liv uten vesentlig forkortelse av leveutsiktene

Forrige side Neste side