Informasjon

Hva skjer når du får aids?

Aids-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som normalt ikke rammer mennesker med velfungerende immunsystem.

Hvordan stilles diagnosen?

Aids-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som ikke rammer friske mennesker. Legen kaller dette opportunistiske infeksjoner. Et eksempel på en slik tilstand er Pneumocystitis carinii lungebetennelse. Dette er en vanlig infeksjon blant pasienter som har utviklet aids/har nedsatt immunforsvar, ikke i befolkningen for øvrig. Sykdommen kan gi tungpusthet, feber og tørrhoste.

Du får disse spesielle infeksjonene fordi immunsystemet ditt er blitt så ødelagt av hiv at det ikke lenger kan beskytte deg mot mikroorganismer som gjør deg syk. Dette skjer vanligvis når CD4-tallet (antall T-lymfocytter) faller under 250. Friske mennesker uten hiv har CD4-tall på 800-1200. I USA og enkelte andre land omfatter aids-definisjonen også pasienter som har et antall CD-4 celler (T-hjelpeceller) under 0,2 x 109/L uten samtidig å ha symptomer eller tegn på cellulær immunsvikt.

Animasjon av aids

Tegn på opportunistiske infeksjoner

Eksempler på symptomer og tegn som kan tyde på opportunistiske infeksjoner, er:

 • Soppinfeksjon i munnen
 • Munnsår, betennelse i tannkjøttet og slimhinnen i munnen, svelgproblemer
 • Gjentatte soppinfeksjoner i skjeden, funn av kreftforandringer i livmorhalsen
 • Feber, vekttap, diare, mangelfullt opptak av næring fra tarmen
 • Langvarig hoste, bronkitt, tungpust, lungebetennelser
 • Uttalt slapphet
 • Gjentatte langvarige herpes simplex utbrudd
 • Gjentatte tilfeller av helvetesild
 • Hudsvulst svarende til Kaposis sarkom
 • Nevrologiske symptomer som nervesmerter, hodepine, hjerneforandringer og kramper
 • Lymfeknutesvulst svarende til lymfekreft (lymfom), tuberkulose eller såkalte atypiske mykobakterier
 • Synsforstyrrelser, betennelser i netthinnen

Du vil trenge behandling mot de underliggende infeksjonene, og du kan behøve sykehusopphold.

Hvor lang tid tar det før aids oppstår?

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta fra du ble smittet med hiv til du begynner å få infeksjoner. Men i gjennomsnitt tar det 8-10 år fra noen med hiv som ikke behandles med medisiner, får aids. Med riktig behandling trenger ikke denne fasen oppstå. Medisiner som begynte å komme på slutten av -90-tallet har redusert sjansen for opportunistiske infeksjoner mye. Hiv/aids regnes i dag som en kronisk sykdom med god prognose.

Aids ble opprinnelig definert for overvåkingsformål før hiv var oppdaget. I dag er det klart at aids er et nokså tilfeldig punkt i den gradvise forverringen av immunsystemets funksjon hos de hivsmittede. Moderne behandling har gjort at aids kan utsettes og kanskje forhindres helt. Derfor har betegnelsen mistet mye av sin betydning, og legene kvier seg for å gi pasientene diagnosen.

Behandling

Før var det vanlig å vente med behandling til man kunne se et skadet immunsystem (fall i CD4-tall). Dette var fordi behandlingen var krevende og kunne gi betydelige bivirkninger. I dag er bivirkningene mye mindre, og man anbefaler alle hiv-positive personer behandling snarest, uavhengig av CD4-tall.

Hvor raskt utvikles aids?

Hiv-infeksjonen har endret seg fra å være nær 100% dødelig til å bli en kronisk sykdom med livslangt behandlingsbehov. Gjennomsnittlig tid fra infeksjon til aids hos pasienter uten antiviral behandling er beregnet til 8-10 år. Dødeligheten ved fullt utviklet aids uten behandling er ca. 80% etter 2 år og 100% etter 5 år. Særlig i fattige land med dårlig utviklet helsehjelp er dette fortsatt virkeligheten.

Om hiv-infeksjonen skulle utvikle seg til aids, så behøver du ikke å bli raskt syk. De antiretrovirale medikamentene hjelper også de med aids å leve lengre. Mens aids-syke på midten av 80-tallet levde i gjennomsnitt 11 måneder etter at de fikk den første infeksjonen, levde aids-syke på midten av 90-tallet i gjennomsnitt 46 måneder etter at de fikk sin første infeksjon. Vi vet ikke sikkert hva disse tallene er i dag, men vi vet at aids-syke lever lengre.

Ved moderne kombinasjonsbehandling kan hiv-infeksjonen undertrykkes i lang tid og immunsvikten bedres også hos pasienter som allerede har utviklet aids. Med moderne behandling, godt kontrollprogram og god etterlevelse, vil de fleste kunne leve et normalt liv uten vesentlig forkortelse av leveutsiktene

Vil du vite mer?