Informasjon

De første årene med hiv-infeksjon

For de fleste som blir smittet med hiv, tar det flere år før symptomene viser seg.

Den viktigste beslutningen du og legen din må ta i løpet av disse årene, er å bestemme når du skal starte den medikamentelle behandlingen mot hiv.

De fleste som er smittet med hiv opplever en akutt influensalignende febersykdom 2-4 uker etter smitte. Deretter kan det gå mange år før det dukker opp nye symptomer. Enkelte får ikke symptomer før det er gått 20 år. I tiden før symptomene setter inn kjenner man seg frisk, og kan være uvitende om den infeksjonen som foregår inne i noen av kroppens immunceller (CD4-cellene). Diagnosen kan i denne perioden bare stilles ved å ta blodprøver.

Kontroller

Selv om du føler deg frisk, må du likevel gå til regelmessige legekontroller. Ved undersøkelser ser man etter tegn på sviktende immunsystem, og det tas regelmessig blodprøver. I blodet kan man følge med antall CD4-celler, og man kan undersøke og telle kopier av såkalt hiv-RNA, det vil si antall virus som sirkulerer i blodet.

Når bør du starte med behandling?

Den viktigste beslutningen du og legen din må ta i løpet av disse årene, er å bestemme når du skal starte den medikamentelle behandlingen mot hiv. Medikamentene kalles antiretrovirale preparater. De hindrer viruset i å formere seg inne i cellene, og stanser derved ødeleggelsen av immunsystemet. På den måten forhindrer de også utvikling av infeksjoner eller kreftsvulster som følger med hiv-smitte.

Fagekspertene er ganske enige om at det er riktig å starte behandling når CD4-tallet synker under 350. I noen tilfeller anbefales også behandling dersom CD4-tallet er høyere. Og det anbefales alltid behandling dersom immunsvikten har ført til sykdommer som alvorlige infeksjoner eller kreftsykdommer. Det anbefales også alltid behandling til hiv-positive gravide. CD4 er betegnelsen på de såkalte T-lymfocytter som har evne til å binde viruset til seg i et forsøk på å bekjempe infeksjonen. CD4-tallet er et mål for hvor mange CD4-celler som finnes i blodet. Antall CD4-celler gir legen et mål for tilstanden til immunsystemet. Jo flere celler du har, jo friskere er immunsystemet.

Hva oppnår du med behandling?

Behandling med antiretrovirale medikamenter (behandlingen kalles ART) bidrar til å holde antallet CD4-celler oppe. Dermed har du mindre risiko for å få infeksjoner og visse typer kreft som følger med aids.

Behandlingen foregår med en kombinasjon av tre ulike antiretrovirale medikamenter. Det forskes svært mye på dette området, og det kommer stadig nye medikamenter med god effekt og mindre bivirkninger enn de første preparatene som ble brukt. Det er laget felles europeiske retningslinjer for å finne fram til den beste behandlingen. Dette er ganske komplisert, og styres av spesialister innen infeksjonsmedisin.

Det er nødvendig med livslang behandling, og det er nødvendig med en høy grad av motivasjon, for å få full effekt. Dersom man glemmer tabletter eller tar behandlingspauser, kan det raskt komme oppbluss av sykdommen. Sykdommen er ikke helbredet, men den blir holdt i sjakk av medikamentene.

Med god behandling er leveutsiktene svært gode, og på samme nivå som for andre kroniske sykdommer som f. eks. diabetes.

Vil du vite mer?