Informasjon

Diagnostikk av hiv-infeksjon

For å stille diagnosen hiv-infeksjon, må man ta blodprøver.

Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av sykehistorien eller ved legeundersøkelse. De aller fleste har en lang periode, som kan være på mer enn 10 år etter at de er smittet, hvor de er helt symptomfrie. Blodprøver er derfor nødvendige for å stille diagnosen.

Hvorfor bør du ta hiv-test?

De fleste gruer seg for å ta en hiv-test. Men husk at det kan ha dramatiske konsekvenser å gå med infeksjonen uten å være klar over det. Har du hatt intim kontakt med noen som er hiv-infisert, så er det mye bedre å få vite om du er smittet tidlig. Dersom du er infisert, kan du starte behandling tidlig. Det hindrer viruset fra å ødelegge immunsystemet. I tillegg kan du forholde deg slik at du unngår å smitte andre. Og er du gravid, eller planlegger å bli gravid, kan du få behandling som nesten helt fjerner risikoen for å smitte barnet. Uten slik behandling er det ca. 25% for å smitte barnet under fødselen, med behandling er risikoen mindre enn 1%. Av denne grunn anbefales alle gravide å teste seg for hiv-smitte.
Neste side