Informasjon

Diagnostikk av hiv-infeksjon

Hvor tidlig etter smitte blir hiv-testen positiv?

Det finnes et stort antall hiv-prøver. De prøvene man rutinemessig bruker som screening er kombinasjonstester som både påviser viruspartikler og antistoffer mot hiv. Viruspartiklene finnes i blodet ganske kort tid etter smitte, vanligvis allerede 1-3 uker etter smitte. Antistoffene produseres som en reaksjon på viruset, og produksjonen starter langsomt og blir mulig å påvise først etter 6-12 uker - noen ganger litt tidligere, og i noen tilfeller enda senere. Kombinasjonstesten er som regel positiv allerede 2-3 uker etter smitte, og i alle fall 6-8 uker etter smitte. Dersom man har vært i en risikosituasjon, kan man med andre ord stole på på en negativ test 8 uker etter smitte. Hos alle som tester positivt blir det tatt ny test som blir analysert med annen metode enn screening-testen. Slik unngår man feil som kunne skyldes analysefeil, eller f. eks. forbytting av prøver.

Mange steder finnes det tilbud om hurtigtester for hiv. Det betyr at man får svar på kombinasjonstesten allerede etter noen få minutter. Hurtigtesten er like pålitelig som den testen som sendes inn.

Forrige side Neste side