Informasjon

Diagnostikk av hiv-infeksjon

Hva betyr det at du er hiv-positiv?

En positiv hiv-prøve betyr at du er smittet, infisert, med hiv. Det betyr også at du kan smitte andre med hiv. Det betyr ikke at du har aids.

Animasjon av aids

Straks du er infisert med hiv, starter viruset å angripe immunsystemet ditt, de cellene som skal beskytte deg mot infeksjoner. Men dette er en langsom prosess, og det tar mange år før det påvirker helsetilstanden din. Dessuten finnes det medikamenter som bremser/stanse utviklingen av infeksjonen. Med moderne behandling, godt kontrollprogram og god etterlevelse, vil de fleste kunne leve et normalt liv uten vesentlig forkortelse av leveutsiktene

Når legen har konstatert at du er hiv-positiv, vil han eller hun ta andre prøver for å bedømme i hvilken grad hiv har skadet immunsystemet ditt. De to viktigste er en virus-belastningstest og en CD4-telling (telling av T-lymfocytter).

Forrige side Neste side