Informasjon

Diagnostikk av hiv-infeksjon

Virus-belastningstest

Denne prøven måler antall viruspartikler (hiv RNA) i blodet. Resultatet av prøven forteller hvor bra kroppen din takler hiv. Hvis virusmengden er høy betyr det at det er mye virus i blodet. Hvis virusmengden er lav, betyr det at immunsystemet har bra kontroll over infeksjonen. Ved vellykket behandling er virustallene lave eller ikke påvisbare i det hele tatt. Man sier at dersom det påvises mindre enn 50 viruspartikler/ml etter 24 ukers behandling, er behandlingen vellykket, og man kan fortsette med uforandret medisin.

 

Forrige side Neste side