Informasjon

Diagnostikk av hiv-infeksjon

For å stille diagnosen hiv-infeksjon, må man ta en blodprøve.

Diagnosen kan ikke stilles bare på grunnlag av sykehistorien eller ved legeundersøkelse. De aller fleste har en lang periode, som kan være på mer enn 10 år etter at de er smittet, hvor de er helt symptomfrie. Blodprøver er derfor nødvendige for å stille diagnosen.

Hvorfor bør du ta hiv-test?

De fleste gruer seg for å ta en hiv-test. Men husk at det kan ha dramatiske konsekvenser å gå med infeksjonen uten å være klar over det. Har du hatt intim kontakt med noen som er hiv-infisert, så er det mye bedre å få vite om du er smittet tidlig. Dersom du er infisert, kan du starte behandling tidlig. Det hindrer viruset fra å ødelegge immunsystemet. I tillegg kan du forholde deg slik at du unngår å smitte andre. Og er du gravid, eller planlegger å bli gravid, kan du få behandling som nesten helt fjerner risikoen for å smitte barnet. Uten slik behandling er det ca. 25% for å smitte barnet under fødselen, med behandling er risikoen mindre enn 1%. Av denne grunn testes også alle gravide for hiv-smitte.

Hvor tidlig etter smitte blir hiv-testen positiv?

Det finnes et stort antall hiv-prøver. De prøvene man rutinemessig bruker som screening er kombinasjonstester som både påviser viruspartikler og antistoffer mot hiv. Viruspartiklene finnes i blodet ganske kort tid etter smitte, vanligvis allerede 1-3 uker etter smitte. Antistoffene produseres som en reaksjon på viruset, og produksjonen starter langsomt og blir mulig å påvise først etter 6-12 uker - noen ganger litt tidligere, og i noen tilfeller enda senere. Kombinasjonstesten er som regel positiv allerede 2-3 uker etter smitte, og i alle fall 6-8 uker etter smitte. Dersom man har vært i en risikosituasjon, kan man med andre ord stole på på en negativ test 8 uker etter smitte. Hos alle som tester positivt blir det tatt ny test som blir analysert med annen metode enn screening-testen. Slik unngår man feil som kunne skyldes analysefeil, eller f. eks. forbytting av prøver.

Mange steder finnes det tilbud om hurtigtester for hiv. Det betyr at man får svar på kombinasjonstesten allerede etter noen få minutter. Hurtigtesten er like pålitelig som den testen som sendes inn.

Hva betyr det at du er hiv-positiv?

En positiv hiv-prøve betyr at du er smittet, infisert, med hiv. Det betyr også at du kan smitte andre med hiv. Det betyr ikke at du har aids.

Animasjon av aids

Straks du er infisert med hiv, starter viruset å angripe immunsystemet ditt, de cellene som skal beskytte deg mot infeksjoner. Men dette er en langsom prosess, og det tar mange år før det påvirker helsetilstanden din. Dessuten finnes det medikamenter som bremser/stanse utviklingen av infeksjonen. Med moderne behandling, godt kontrollprogram og god etterlevelse, vil de fleste kunne leve et normalt liv uten vesentlig forkortelse av leveutsiktene

Når legen har konstatert at du er hiv-positiv, vil han eller hun ta andre prøver for å bedømme i hvilken grad hiv har skadet immunsystemet ditt. De to viktigste er en virus-belastningstest og en CD4-telling (telling av T-lymfocytter).

Kombinasjonstest

Rutinemetoden for å påvise hiv-smitte er en kombinasjonstest for påvisning av antistoffer mot hiv-1 og hiv-2, samt hiv-antigenet p24. Antistoffer kan som regel påvises 3 uker smittetidspunkt, 8-12 uker etter smittetidspunkt har alle antistoffer. Når først Hiv-antistoffene er kommet, vil de kunne finnes livet ut. Antigenet p24 kan som regel påvises fra 1-2 uker etter smittetidspunkt, i kun enkelttilfeller først etter 6-8 uker.

Virus-belastningstest

Denne prøven måler antall viruspartikler (hiv RNA) i blodet. Resultatet av prøven forteller hvor bra kroppen din takler hiv. Hvis virusmengden er høy betyr det at det er mye virus i blodet ditt og kroppen din håndterer viruset dårlig. Hvis virusmengden er lav, betyr det at immunsystemet ditt har bra kontroll over hiv. Ved vellykket behandling er virustallene lave eller ikke påvisbare i det hele tatt. Man sier at dersom det påvises mindre enn 50 viruspartikler/ml etter 24 ukers behandling, er behandlingen vellykket, og kan fortsette med uforandret medisin.

 

Vil du vite mer?