Informasjon

Symptomer på hiv-infeksjon

Det tar lang tid før hiv-infeksjon bryter ut for fullt, men noen få uker etter at smitten er overført, er det vanlig å få milde symptomer.

De fleste som smittes, får milde symptomer ca. 2-4 uker etter at de er infisert med hiv. Etter det kan det gå minst 10 år før symptomer dukker opp igjen. Mange er ikke klare over de tidlige symptomene fordi de arter seg som hvilken som helst virusinfeksjon. Og som regel tenker du ikke over når du smittes og forbinder ikke den bagatellmessige "virusinfeksjonen" med hiv.

Det tar lang tid for hiv å ødelegge immunsystemet ditt så mye at du blir syk. De fleste viser tegn til svakhet i immunsystemet etter 8-10 år med hiv-infeksjon. Dette er sensymptomer. Med tidlig behandling kan det ta mye lengre tid før disse symptomene opptrer - om de i det hele tatt kommer.

Tidlige symptomer på hiv-infeksjon

50-70 prosent av de som infiseres med hiv, får lette symptomer etter noen få uker. Dette kalles akutt eller primær hivinfeksjon. Symptomene likner på en vanlig forkjølelse og betegnes serokonversjon sykdom. Serokonversjon betyr at kroppen din starter å lage antistoffer mot hiv. Symptomene kan være feber, utslett, hodepine, sår hals, tap av matlyst, verkende muskler og ledd. Antistoffer er kjemiske stoffer som immunsystemet bruker til å bekjempe infeksjoner. Symptomene melder seg 2-4 (opptil 12) uker etter smitte, og de varer oftest 1-2 uker og går tilbake uten behandling.

Fordi symptomene er så ukarakteristiske, vil det være mange som ikke forstår at de er blitt infisert med hiv. Men har du mistanke til at det kan være hiv, bør du ta kontakt med lege. Legen vil teste deg på hiv. Dersom du er hiv-positiv, vil det hos noen få være aktuelt å starte med behandling. For de fleste vil det ikke bli startet medikamentell behandling på dette tidspunktet.

I denne tidlige fasen er du svært smittsom. Det betyr at du lett kan spre infeksjonen til andre. Dersom du vet at du har viruset, skal du forholde deg på en slik måte at du unngår å smitte andre.

Sene symptomer på aids

Ti til tolv år etter at du ble smittet, vil du begynne å få såkalte opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som du får når immunsystemet ditt ikke fungerer særlig godt. Eksempler på slike infeksjoner er lungebetennelse og tuberkulose forårsaket av uvanlige mikrober. Hadde immunsystemet ditt fungert normalt, ville du ikke fått disse infeksjonene. Etter som immunsystemet fortsetter å svekkes, kan du også få visse typer kreft.

Opportunistiske infeksjoner og kreft kan gi mange ulike symptomer. Eksempler på symptomer og tegn ved opportunistiske infeksjoner er hoste, tungpust, svelgevansker, diaré, kvalme, brekninger, magesmerter, feber, hodepine, mental forvirring, vekttap, slapphet, synsvansker.

Symptomene oppstår fordi immunsystemet ditt ikke klarer å beskytte deg mot infeksjoner. Du vil trenge behandling mot disse infeksjonene, og du vil få behandling som styrker immunforsvaret ditt.

Vil du vite mer?