Informasjon

Symptomer på hiv-infeksjon

Det tar lang tid før hiv-infeksjon bryter ut for fullt, men noen få uker etter at smitten er overført, er det vanlig å få milde symptomer.

De fleste som smittes, får milde symptomer ca. 2-4 uker etter at de er infisert med hiv. Selv uten behandling kan det gå minst 10 år før symptomer dukker opp igjen. Mange er ikke klare over de tidlige symptomene fordi de arter seg som hvilken som helst virusinfeksjon. Som regel tenker du ikke over når du smittes, og forbinder ikke den bagatellmessige "virusinfeksjonen" med hiv.

Det tar lang tid for hiv å ødelegge immunsystemet ditt så mye at du blir syk. Uten behandling vil de fleste vise tegn til svakhet i immunsystemet etter 8-10 år med hiv-infeksjon. Dette er sensymptomer. Med tidlig behandling kan det ta mye lengre tid før disse symptomene opptrer - om de i det hele tatt kommer.

Tidlige symptomer på hiv-infeksjon

50-70 prosent av de som infiseres med hiv, får lette symptomer etter noen få uker. Dette kalles akutt eller primær hivinfeksjon. Symptomene likner på en vanlig forkjølelse og betegnes serokonversjon sykdom. Serokonversjon betyr at kroppen din starter å lage antistoffer mot hiv. Symptomene kan være feber, utslett, hodepine, sår hals, tap av matlyst, verkende muskler og ledd. Antistoffer er kjemiske stoffer som immunsystemet bruker til å bekjempe infeksjoner. Symptomene melder seg 2-4 (opptil 12) uker etter smitte, og de varer oftest 1-2 uker og går tilbake uten behandling.

Fordi symptomene er så like så mange andre og vanligere infeksjoner, vil det være mange som ikke forstår at de er blitt infisert med hiv. Har du mistanke til at det kan være hiv, bør du ta kontakt med lege. Legen vil teste deg for hiv. Dersom du er hiv-positiv, vil det startes behandling umiddelbart for å unngå svekkelser av ditt immunforsvar, og for å redusere sjansen for at du kan smitte andre.

I denne tidlige fasen er du svært smittsom. Det betyr at du lett kan spre infeksjonen til andre. Dersom du vet at du har viruset, må du forholde deg på en slik måte at du unngår å smitte andre.

Sene symptomer på aids

Med moderne behandling vil du kunne leve et tilnærmet normalt liv, og infeksjonen vil i liten grad påvirke varigheten av livsløpet ditt. Du  må ta medisiner for å holde infeksjonen i sjakk livet ut. Uten behandling vil det normalt gå ti til tolv år fra du ble smittet til du begynner å få såkalte opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som oppstår først når immunsystemet ditt er svekket. Eksempler på slike infeksjoner er lungebetennelse og tuberkulose forårsaket av uvanlige mikrober. Hadde immunsystemet ditt fungert normalt, ville du ikke fått disse infeksjonene. Etter som immunsystemet fortsetter å svekkes, kan du også utvikle uvanlige former for kreft.

Opportunistiske infeksjoner og kreft kan gi mange ulike symptomer. Eksempler på symptomer og tegn ved opportunistiske infeksjoner er hoste, tungpust, svelgevansker, diaré, kvalme, brekninger, magesmerter, feber, hodepine, mental forvirring, vekttap, slapphet, synsvansker.

Moderne behandling virker bedre jo tidligere den startes. Behandlingen er langt mer effektiv nå enn før, også om diagnosen først stilles når immunsystemet allerede er svekket - og hvem sier at utviklingen stanser her? I morgen finner vi kanskje behandling som gjør at infeksjonen kan helbredes, og livslang behandling ikke lenger blir nødvendig!

Vil du vite mer?