Informasjon

Symptomer på hiv-infeksjon

Det tar lang tid før hiv-infeksjon bryter ut for fullt, men noen få uker etter at smitten er overført, er det vanlig å få milde og forbigående symptomer.

Ca. halvparten av de som smittes, får milde symptomer ca. 2-4 uker etter at de er smittet med hiv. Selv uten behandling kan det gå mer enn 10 år før symptomer dukker opp igjen. Mange er ikke klare over de tidlige symptomene fordi de arter seg som hvilken som helst virusinfeksjon. Som regel tenker du ikke over når du smittes, og forbinder ikke den bagatellmessige "virusinfeksjonen" med hiv.

Det tar lang tid for hiv å ødelegge immunsystemet i så stor grad at det medfører sykdom med symptomer. Uten behandling vil de fleste oppleve tegn til svekkelser av immunsystemet etter 8-10 år med hiv-infeksjon. Med tidlig behandling kan man bremse syldomsutviklingen, og mange får aldri symptomer. 

Tidlige symptomer på hiv-infeksjon

Ca. 50 -prosent av de som infiseres med hiv, får lette symptomer etter noen få uker. Dette kalles akutt eller primær hivinfeksjon. Symptomene likner på en vanlig forkjølelse. I denne perioden danner kroppen antistoffer mot viruset.

Symptomene i den akutte fasen kan være feber, utslett, hodepine, sår hals, tap av matlyst, verkende muskler og ledd. Symptomene melder seg 2-4 (opptil 12) uker etter smitte, og de varer oftest 1-2 uker og går tilbake uten behandling.

Fordi symptomene likner andre og vanligere infeksjoner, vil det være mange som ikke forstår at de er blitt infisert med hiv. Er det mistanke om at det kan være hiv, bør lege kontaktes. Diagnosen stilles ved testing for hiv.

Dersom det påvises hiv-smitte vil det startes behandling umiddelbart for å unngå svekkelser av immunforsvaret, og for å redusere sjansen for å smitte andre.

I denne tidlige fasen er smittsomheten langt større enn senere i forløpet. 

Symptomer på aids

Med moderne behandling vil man kunne leve et tilnærmet normalt, og infeksjonen vil i liten grad påvirke varigheten av livsløpet. Man må ta medisiner for å holde infeksjonen i sjakk livet ut.

Uten behandling vil det normalt gå fra åtte til tolv år fra smitte til man begynner å få såkalte opportunistiske infeksjoner. Dette er infeksjoner som oppstår først når immunsystemet er svekket. Eksempler på slike infeksjoner er lungebetennelse og tuberkulose. Med et normalt immunsystem ville man unngått disse infeksjonene. Etter som immunsystemet fortsetter å svekkes, kan man også utvikle uvanlige former for kreft.

Opportunistiske infeksjoner og kreft kan gi mange ulike symptomer. Eksempler på symptomer og tegn ved opportunistiske infeksjoner er hoste, tungpust, svelgevansker, diaré, kvalme, brekninger, magesmerter, feber, hodepine, mental forvirring, vekttap, slapphet, synsvansker.

Moderne behandling virker bedre jo tidligere den startes. Behandlingen er langt mer effektiv nå enn før, også om diagnosen først stilles når immunsystemet allerede er svekket. 

Vil du vite mer?