Informasjon

Opportunistiske infeksjoner og kreftsykdommer

En viktig del av hverdagen med hiv er å holde infeksjoner under kontroll, og unngå å bli syk.

Ved hiv-infeksjon blir immunsystemet etter hvert skadet, og beskyttelsen mot infeksjoner avtar.

Hopp til innhold

  1. Opportunistiske infeksjoner og kreftsykdommer
  2. Vil du vite mer?

Vis hele teksten

Alle bærer vi hele tiden på ulike typer mikroorganismer, på huden og i tarmkanalen. Det finnes en lang rekke virus, sopp og bakterier som er en del av det vi kaller normal-floraen. Den normale floraen er viktig for å beskytte oss mot infeksjoner utenfra, og for å opprettholde en god balanse mellom mikrobene som finnes i kroppen. Dersom immunsystemet ditt fungerer som det skal, lever de normale bakterier og virus i god balanse og bidrar til å holde deg frisk. Ved hiv-infeksjon blir immunsystemet etter hvert skadet, og beskyttelsen mot infeksjoner avtar. Bakterier som allerede finnes i kroppen kan blomstre opp og medføre sykdom, og smitte utenfra får lettere fotfeste når immunsystemet er svekket.

Opportunistiske infeksjoner og kreftsykdommer

De infeksjonene som er typiske tegn på at immunsystemet er svekket, kalles opportunistiske infeksjoner. Svekket immunsystem øker også risiko for enkelte kreftformer - som hos hivpositive da kalles opportunistiske kreftsykdommer. Hvis du har hivsmitte i kroppen, og får en av disse infeksjonene eller kreftsykdommene, kalles tilstanden aids (acquired immunodeficiency syndrome).

Aids
Animasjon av aids

De opportunistiske infeksjonene kan være alvorlige, og kan være dødelige. Men moderne behandling har minsket denne risikoen betydelig. Tidligere fikk mange med aids en alvorlig infeksjon kalt Pneumocystis jiroveci lungebetennelse. Mange med aids døde av denne sykdommen. I dag kan man hindre eller behandle denne sykdommen, og den har blitt mye mer sjelden. Det samme gjelder for de fleste andre opportunistiske infeksjonene.

De vanligste infeksjonene og kreftsykdommene beskrives nedenfor. Ved å ta medisiner som demper hiv-infeksjonen(ART - antiretroviral terapi) reduserer man risikoen for slike opportunistiske sykdommer betydelig.

Cytomegalovirusinfeksjon

Cytomegalovirus (CMV) er et virus som kan angripe mange deler av kroppen. Men først og fremst angriper det øynene. Vanligvis forårsaker ikke CMV noen problemer. Men hos hiv-smittede kan CMV skade øyene eller andre deler av kroppen.

Symptomene kan være nedsatt syn, tap av sentralsynet eller i verste fall blindhet. Angriper CMV fordøyelsessystemet ditt, kan du få diaré og smerter i magen.

Medisiner mot virus kan fjerne CMV. Det er imidlertid viktig at du får behandling raskt for å forebygge svekket syn.

Infeksjon med atypiske mykobakterier

Dette er en alvorlig sykdom som skyldes vanlige bakterier som de fleste av oss bærer på (Mycobacterium avium complex, MAC). Atypiske mykobakterier kan forårsake infeksjon i en del av kroppen din, eller i hele kroppen. Lungene, tarmene, beinmargen, leveren og milten kan bli sete for infeksjon.

Symptomene kan være feber, frysninger, diaré, vekttap, magesmerter, slapphet, blodfattighet (anemi). Hvis infeksjon med atypiske mykobakterier sprer seg, kan den gi blodinfeksjoner og lungeinfeksjoner. Det finnes mange virksomme medisiner mot atypiske mykobakterier.

Pneumocystis jiroveci lungebetennelse (PCP)

Dette var tidligere den vanligste opportunistiske infeksjonen blant personer med hiv. Pneumocystis jiroveci er navnet på en soppart. Dette er en type lungebetennelse som i praksis aldri ses hos personer med et friskt immunsystem. Hos immunsvekkede personer finner soppen betingelser for å slå seg ned og formere seg dersom den kommer inn i luftveiene. Sykdommen behandles med antibiotika.

Herpes

Herpes er en virussykdom som kan gi forkjølelsesår i og rundt munnen, eller små, smertefulle blemmer på og rundt kjønnsorganene. Infeksjonen er svært utbredt også hos personer med et helt normalt immunsystem. Men hos hiv-smittede er det vanlig at infeksjonen kommer tilbake med kortere mellomrom og gir mer plager enn hos ellers friske.

Toxoplasmose

Denne mikroorganismen kan forårsake infeksjon i hjernen. Den gir feber, utslett, hoste, hodepine, kramper, forvirring, synsforstyrrelser, vansker med å snakke. Behandlingen er antibiotika.

Tuberkulose

Skyldes smitte med tuberkelbakterien. Mange mennesker er smittet med tuberkulose, men immunsystemet har kontroll over tilstanden. Ved hiv derimot mister kroppen denne kontrollen og det kan bryte ut tuberkulose, først og fremst i lungene. De mest typiske symptomene er hoste og nattesvette. Behandling av tuberkulose krever langvarig bruk av flere typer antibiotika. Tuberkulose er nå den hyppigste aids-definerende diagnosen i Norge - det vil si den sykdommen som hyppigst medfører at diagnosen endres fra hiv-infeksjon til aids.

Soppinfeksjoner

Eksempler på soppinfeksjoner som hiv-pasienter kan få, er candidiasis, kryptokokkose og histoplasmose. Vanligvis forårsaker disse gjærsoppene infeksjoner i munnen, hjernen eller lungene. Sopp kan også forekomme hos friske, f. eks. på huden, i underlivet, mellom tærne. Men ved hiv-infeksjon får ofte soppen en helt annen utbredelse, for eksempel i spiserør eller tykktarm, eventuelt i sentralnervesystemet.

Helvetesild

Denne tilstanden skyldes vannkoppevirus. Vanlig sykdom i hele befolkningen, men kan dukke opp flere ganger og bli mer intens enn normalt ved hiv-infeksjon.

Kaposis sarkom

Dette er en kreftsykdom som vokser inne i blodårer. Den gir rosa eller sorte blemmer på huden eller inne i munnen, og ses utelukkende hos personer med sykdom i immunsystemet.

Humant papillomavirus-infeksjon

Dette viruset kan forårsake kreft rundt endetarmen eller i livmorhalsen. HPV-infeksjoner er svært vanlige i hele befolkningen, og er kjent for å kunne føre til kreftutvikling også hos personer med et normalt immunapparat (eks. livmorhalskreft). Men de aller fleste med hpv-infeksjon utvikler ikke kreft. Hos hiv-infiserte øker risikoen for kreftutvikling på grunn av HPV betydelig.

Jenter har siden 2009 blitt vaksinert mot HPV-infeksjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Fra høsten 2018 vil også guttene bli tilbydd vaksine. Den vaksinen som benyttes, beskytter mot HPV-typene 16 og 18. Det finnes en alternativ vaksine som beskytter mot flere HPV-typer.

Lymfom

Det er betydelig økt risiko for kreftsykdom i lymfesystemet hos hiv-positive personer.