Informasjon

Hodgkin lymfom

Hodgkin sykdom, eller Hodgkin lymfom, er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Hos de fleste starter symptomene med en forstørret og smertefri lymfeknute.

Hva er Hodgkin lymfom?

Hodgkin lymfom er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller. Den kan opptre lokalisert til noen få lymfeknuter eller spredt i større deler av kroppen. Sykdommen inndeles i stadier:

  • Ved stadium I er det kun påvist sykdom i et enkelt område med lymfeknuter
  • Ved stadium II finnes sykdommen i flere lymfeknuteområder på samme side av mellomgulvet
  • Ved stadium III finnes sykdommen på begge sider av mellomgulvet, men ikke utenfor lymfeknuter eller milt
  • Ved stadium IV finnes sykdommen også utenfor milt eller lymfeknuter
  • Forøvrig klassifiseres sykdommen som A hvis det ikke er allmennsymptomer, og som B hvis det er allmennsymptomer

Årlig oppstår det i Norge rundt 1200 nye tilfeller av lymfom, hvorav rundt 140 er Hodgkin lymfom.

Hodgkin lymfom opptrer hyppigst i aldersgruppene mellom 15 og 34 år eller over 50 år. Sykdommen forekommer hyppigere blant personer som har en svekkelse av immunapparatet, slik som ved hiv, etter organtranslantasjon og ved autoimmune sykdommer.

Animasjon av Hodgkin lymfom
Neste side