Informasjon

Hodgkins lymfom

Hodgkins sykdom, eller Hodgkins lymfom, er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Hos de fleste starter symptomene med en forstørret og smertefri lymfeknute.

Årsak

Kreftcellene begynner å dele seg ukontrollert og erstatter normalt vev. Det er fremdeles uklart hva det egentlig er som får cellene til å starte den ukontrollerte celledelingen. Sykdommen kan lenger ut i forløpet spre seg og påvirke blodceller, slik at disse ikke lenger fungerer normalt. Virus er foreslått som mulig årsak til lymfomer, men fortsatt er dette bare en teori. Hodgkins sykdom er tre ganger hyppigere hos personer som har hatt mononukleose - infeksjon med Epstein Barr virus (EBV).

Forrige side Neste side