Informasjon

Lymfekreft

Non-Hodgkins lymfom

De aller fleste som rammes av lymfekreft i Norge, får diagnosen non-Hodgkins lymfom. Det registreres vel 1000 nye tilfeller årlig her i landet. Som ved Hodgkins sykdom, oppstår også denne sykdommen i lymfeknuter og i milten. Men i 40 til 50 prosent av tilfellene finnes sykdommen også i andre organer. Dette kan være i benmargen, huden, magen eller tarmsystemet. I realiteten er derfor non-Hodgkins lymfom en samlebetegnelse for ulike undergrupper av lymfekreft. Den rammer menn litt oftere enn kvinner. Antallet nye tilfeller har økt betydelig de senere årene. Risikoen for å bli rammet stiger jo eldre man blir. Forskerne har fremdeles ikke klarlagt årsaken verken til økningen eller til hvorfor sykdommen oppstår. Et svekket immunforsvar og tidligere strålebehandling vet man øker risikoen for å bli rammet, men i relativ liten grad. Eksempelvis er pasienter som er hiv-smittet eller som har gjennomgått organtransplantasjon og får immunsuppressiv behandling, utsatt. Det rettes også mistanke mot at ulike plantevern- og sprøytemidler og en del løsemidler og lignende kan forårsake sykdommen.

Forrige side Neste side