Informasjon

Lymfekreft

Lymfekreft oppstår i kroppens lymfeceller. Hovne lymfeknuter på halsen over kortere eller lengre tid er ofte symptomene som oppstår først.

Ulike stadier av lymfekreft

Lymfekreft deles inn i fire ulike stadier som til en viss grad er retningsgivende for behandlingsvalget. I det første stadiet er det kun lymfeknuter i ett område, over eller under mellomgulvet (diafragma), som er syke. I det andre stadiet er det påvist to eller flere syke lymfeknuteregioner på en og samme side av diafragma. I det tredje stadiet konstateres det syke lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma, eventuelt med spredning til milten. I det siste og fjerde stadiet er også organer utenfor lymfesystemet rammet, som f.eks. lever, lunge eller beinmarg.

Lymfomstadium (Informasjon)
  • Stadium 1: Lymfeknutene i et begrenset område er rammet
  • Stadium 2: Flere lymfeknuteregioner er rammet på den ene siden av diafragma*
  • Stadium 3: Flere lymfeknuteregioner på begge sider av diafragma er syke
  • Stadium 4: Sykdommen har spredd seg til andre organer i kroppen i tillegg til at den finnes i en lymfeknuteregion
  • *) Linjen illustrerer diafragma (mellomgulvet)
Forrige side Neste side