Informasjon

Lymfekreft

Undersøkelse

Dersom allmennlegen din får mistanke om at du kan ha lymfekreft, vil du bli sendt til en spesialist eller til et sykehus hvor man foretar en biopsi (vevsprøve). Den eneste måten man med sikkerhet kan fastslå at noen lider av lymfekreft, er ved å foreta en biopsi fra en lymfeknute eller annet vev under lokalbedøvelse. Vevet vil deretter bli undersøkt i mikroskop, og vil vise om pasienten enten har Hodgkins eller non-Hodgkins lymfom.

Forrige side Neste side