Informasjon

Lymfekreft

Vekst og spredning

En svulst av kreftceller kan - i motsetning til en svulst med normale celler - vokse på tvers av de naturlige grensene mellom kroppens organer og vevstyper. Etter hvert som svulsten vokser, kan derfor både organet der sykdommen oppsto og naboorganer bli skadet og ødelagt. I tillegg kan kreft også spre seg til helt andre deler av kroppen. Dette skjer ved at kreftcellene trenger gjennom veggen av blod eller lymfeårer. De føres med væskestrømmen, får feste i friskt vev og begynner å dele seg. Slik oppstår dattersvulster eller metastaser, som vokser videre og oftere gjør større skade enn den opprinnelige modersvulsten.

Forrige side Neste side