Informasjon

Behandling av lymfom

Behandlingen av lymfom er en kombinasjon av cellegift og stråling. Cellegiften består av fire ulike medisiner. Antall kurer, stråledoser og varighet av behandlingen tilpasses hvilket stadium og utbredelse sykdommen har.

Ved Hodgkins lymfom kombineres nesten alltid strålebehandling og kjemoterapi. Type kjemoterapi og antall kurer kan variere betydelig og er avhengig av sykdommens stadium (utbredelse), pasientens alder og om det foreligger faktorer i prognosen som er ugunstige.

Behandlingen av Hodgkins lymfom vil nesten alltid starte med kjemoterapi, som gis som intravenøst drypp etter at det blir lagt inn en liten kanyle i en vene på armen. Kjemoterapi består av en kombinasjon med ulike cellegifter. I løpet av behandlingen vil en nøye vurdere effekten med gjentatte undersøkelser av svulstforandringene. Kjemoterapi kan oftest skje poliklinisk og en behøver derfor ikke være innlagt. Etter kjemoterapi vil pasientene som regel få strålebehandling mot de områdene som opprinnelig var rammet og/eller hvor det gjenstår restvev etter kjemoterapibehandlingen. Planleggingen av strålebehandlingen tar en del tid, mens selve behandlingen er gjort unna på noen få minutter. Behandlingen gis fem dager per uke, og det er vanlig å gi cirka 20 behandlinger (fraksjoner) slik at den totale behandlingstiden blir omtrent fire uker. Behandlingsresultatene av Hodgkins lymfom er svært gode.

Bivirkninger

Som ved mange andre typer kreftbehandling, fører også behandling av lymfekreftpasienter med seg bivirkninger av ulik karakter. Det er viktig å vite at strålebehandlingen ikke gjør deg radioaktiv og at du kan omgås andre mennesker som før, selv om du får strålebehandling. Du kjenner heller ikke noe til strålebehandlingen mens du ligger under apparatet.

Det er vanlig å skille mellom akutte og kroniske bivirkninger i forbindelse med strålebehandling.

De akutte oppstår som regel under eller like etter strålebehandlingen og er avhengig av hvor på kroppen strålene blir gitt. Strålebehandling mot munn og hals vil ofte gi såre slimhinner med smerter og svelgsårhet. Stråler mot magen vil ofte medføre kvalme, diaré og av og til oppkast. Strålebehandling mot hud fører oftest til rødhet som ved solforbrenning (1. grads forbrenning), men av og til også 2. grads forbrenning med blemmer og sår. Hår vil som regel falle av. Det er viktig å vite at akutte bivirkninger oftest blir bedre etter noen måneder. I mellomtiden er det viktig at du melder fra om plager til personalet som kan gi råd om hvordan plagene kan lindres.

De langsiktige bivirkningene er basert på erfaringer med strålebehandling som ble gitt for 20-30 år siden. Basert på disse bivirkningene er strålebehandlingen endret for å forhindre eller redusere disse bivirkningene betydelig. Strålebehandling vil nesten alltid forårsake tørrhet i munnen som medfører økt tendens til hull i tennene. Hyppige tannlegebesøk, og regelmessig skylling med fluor er å anbefale.

Strålebehandlet hud bør alltid beskyttes mot sol med bruk av kremer som blokkerer for UV-stråler. Strålebehandling mot hals kan etter år gi redusert funksjon av skjoldkjertelen, og dens funksjon bør kontrolleres årlig hos legen. Den som har fått strålebehandling mot luftveiene, bør slutte å røyke fordi røyking bl.a. øker risikoen for senere utvikling av lungekreft. Strålebehandling mot mageregionen kan på sikt gi ulike former for tarmbesvær som bør utredes dersom det vedvarer.

Etter strålebehandling mot brystet er det økt risiko for at pasienten senere vil behøve hjerteklaffoperasjon, og disse pasientene har en lett økt risiko for koronarsykdom.

Mange av bivirkningene går over etter en tid, men noen varer ved. Én mulighet er at huden som har vært utsatt for strålebehandling, blir lett rødsprengt og kan føles litt tykkere. Pasienten må i slike tilfeller være forsiktig med å eksponere disse områdene under soling. I lungene kan det oppstå arrvev etter bestråling. Dette får vanligvis ingen kompliserende effekt for ikke-røykere. De som røyker, risikerer å få problemer fra lungene på sikt. Den viktigste enkeltfaktoren for å unngå dette, er å slutte å røyke. Tørrhet i munnen kan bli følgene av at slimhinnene i munnhulen bestråles. Dessuten vil tennene lettere kunne bli angrepet av tannråte.

Neste side