Informasjon

Behandling av lymfom

Temaside om Korona

Bivirkninger av kjemoterapi

Normale celler kan bli påført kortvarige skader av kjemoterapi. De vanligste bivirkningene er at man er generelt lite opplagt, tretthet, mister matlysten, kvalme, oppkast og hårtap. Disse plagene forsvinner når behandlingen er avsluttet. Håret vil da begynne å vokse ut igjen. Kjemoterapi påvirker cellene i blodet som har med immunforsvaret å gjøre. Det gjør pasienten mer mottakelig for infeksjoner fordi immunforsvaret er svekket. Slike infeksjoner kan bli svært alvorlige og du vil få nøye instruksjon om hva du skal gjøre i tilfelle feber.

Menn risikerer i en viss utstrekning å bli sterile som følge av behandlingen. Det er mulig for mannen å fryse ned sæd med tanke på kunstig befruktning på et senere tidspunkt. På lengre sikt medfører kjemoterapi en liten økt risiko for å få leukemi (blodkreft og andre krefttyper). Hjerte- og/eller lungesykdom kan også oppstå etter å ha blitt behandlet med kjemoterapi.

Forrige side Neste side