Informasjon

Behandling av lymfom

Behandling av Non-Hodgkins lymfom

I de aller fleste tilfellene utgjør kjemoterapi den viktigste del av behandlingen. Som ved Hodgkins sykdom gis det forskjellig kjemoterapibehandling og intensitet avhengig av stadium, celletype, alder, lokalisasjon av sykdommen i andre organer samt tilstedeværelsen av prognostiske faktorer. Noen pasienter vil derfor kunne få ganske mild kjemoterapibehandling med tabletter, mens andre vil få svært intens behandling som ved leukemi. Bivirkningene vil derfor også bli svært forskjellige.

I mange tilfeller også ved non-Hodgkins lymfom vil det være aktuelt å gi strålebehandling etter avsluttet celleterapi. Prinsippene for strålebehandlingen vil stort sett være de samme som for Hodgkins sykdom, men strålefeltene vil oftest være noe mindre. Prognosen for non-Hodgkins lymfom er gradvis blitt bedre, men den er stort sett dårligere enn ved Hodgkins sykdom. Fordi non-Hodgkins lymfom er svært heterogen, gir det seg utslag i overlevelsesstatistikker som varierer fra 25 til 80-90 prosent.

Forrige side Neste side