Informasjon

Behandling av lymfom

Temaside om Korona

Høydosebehandling med autolog stamcelle-støtte (HMAS)

HMAS anvendes ved non-Hodgkins lymfom. Prinsippet er basert på å øke behandlingsdosene betydelig i forhold til ordinære cellegiftdoser som brukes ved konvensjonell behandling, eventuelt kombinert med høyvolt helkroppsbestråling. De høye dosene og bestrålingen vil forhindre normal beinmargsfunksjon slik at pasienten vil utvikle beinmargssvikt i løpet av 26 uker, med redusert immunforsvar og økt blødningstendens som resultat. Derfor er det viktig at pasienten får tilbakeført friske beinmargsceller etter høydosebehandlingen. For å få til det, henter man ut en andel av pasientens stamceller fra beinmargen på et gunstig tidspunkt i behandlingsforløpet. Disse fryses så ned og lagres inntil bruk. Etter at pasienten har fått høydose behandlingen, tines de lagrede stamcellene. Disse føres så tilbake til pasienten ved en intravenøs transfusjon. Cellene finner tilbake til og slår seg ned i pasientens beinmarg, begynner å dele seg og danner etter hvert en ny beinmarg som redder pasienten fra en dødelig benmargsvikt etter høydosebehandlingen. Behandlingen er likevel tøff og påfører pasienten betydelige bivirkninger. HMAS virker effektivt bare ved noen få grupper av lymfekreft, men anses i disse tilfellene som standardbehandling.

Ved non-Hodgkins lymfomer er HMAS standardbehandling ved tilbakefall av høygradige lymfomer. Ved Hodgkins lymfom med tilbakefall innen to år etter start av primærbehandlingen, ved senere tilbakefall og når primærbehandlingen ikke induserer full tilbakegang av sykdommen. HMAS benyttes også som utprøvende behandling. Det er utformet egne behandlingsprotokoller for gitte problemstillinger. I disse tilfellene er det ennå ikke klarlagt om HMAS har gunstig effekt.

Forrige side Neste side