Informasjon

Behandling av lymfom

Behandlingen av lymfom er en kombinasjon av cellegift og stråling. Cellegiften består av fire ulike medisiner. Antall kurer, stråledoser og varighet av behandlingen tilpasses hvilket stadium og utbredelse sykdommen har.

Forrige side