Informasjon

Lymfom - tilbake til hverdagen

Arbeidet med å vende tilbake til hverdagen begynner når pasienten er ferdig med behandlingen. Denne prosessen er individuell, og det er vanskelig å forutsi hvordan den forløper.

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen

Nedenfor finner du noen punkter som kan bidra til å gjøre rehabiliteringen noe mer oversiktelig.

Rehabilitering

Etter endt behandling har mange pasienter behov for å ta det med ro. Enten man har vært gjennom et lengre eller kortere behandlingsopplegg, er det en del brikker som skal falle på plass før man fungerer som før. Skjønt, mange mennesker mener at livet ikke kan bli helt som før etter å ha vært gjennom en sykdom som dette. Noen opplever at livet blir rikere i ettertid. Det er ikke uvanlig at man får nye verdier og prioriterer annerledes. Mange vil imidlertid oppleve frykt for tilbakefall av sykdommen i lang tid etter avsluttet behandling.

Mange kan oppleve det å vende tilbake til hverdagen som vanskelig. Borte er personalet som ga oppmerksomhet, svar og råd. Familie og venner vil deg helt sikkert det aller beste, men for mange av disse strekker ikke tiden helt til, de har egne bekymringer, og mange har kanskje vanskelig for å snakke om kreft, og kanskje vet de ikke helt hva du trenger av støtte og oppfølging. Det er ofte pasienten selv som må ta initiativ til å snakke om sine problemer og engstelse for fremtiden. Pårørende vil ofte tro at man er fornøyd med å være frisk etter behandling. Så enkelt er det oftest ikke.

Tilbakefall

Av og til får pasienter tilbakefall av sykdommen. Det er en av årsakene til at man må til regelmessige kontroller etter at sykdommen er overvunnet. Det er ikke uvanlig at pasienten går til slike rutinekontroller i fem til ti år.

Hvis du selv blir oppmerksom på et eller flere av punktene nedenfor, må du søke lege, selv om du nettopp har vært på eller skal til kontroll.

  • Sjenerende nattesvette
  • Vekttap som det ikke finnes noen god forklaring på
  • En eller flere lymfeknuter som har vært hoven i noen tid

Dersom det skulle vise seg å foreligge et tilbakefall, er det viktig å fokusere på at mulighetene ved ny behandling kan være gode.

Vil du vite mer?