Informasjon

Lymfom - tilbake til hverdagen

Arbeidet med å vende tilbake til hverdagen begynner når pasienten er ferdig med behandlingen. Denne prosessen er individuell, og det er vanskelig å forutsi hvordan den forløper.

Etter endt behandling har mange pasienter behov for å ta det med ro. Enten man har vært gjennom et lengre eller kortere behandlingsopplegg, er det en del brikker som skal falle på plass før man fungerer som før. Skjønt, mange mennesker mener at livet ikke kan bli helt som før etter å ha vært gjennom en sykdom som dette. Noen opplever at livet blir rikere i ettertid. Det er ikke uvanlig at man får nye verdier og prioriterer annerledes. Mange vil imidlertid oppleve frykt for tilbakefall av sykdommen i lang tid etter avsluttet behandling.

Mange kan oppleve det å vende tilbake til hverdagen som vanskelig. Borte er personalet som ga oppmerksomhet, svar og råd. Familie og venner vil deg helt sikkert det aller beste, men for mange av disse strekker ikke tiden helt til, de har egne bekymringer, og mange har kanskje vanskelig for å snakke om kreft, og kanskje vet de ikke helt hva du trenger av støtte og oppfølging. Det er ofte en selv som må ta initiativ til å snakke om sine problemer og engstelse for fremtiden. Pårørende vil ofte tro at man er fornøyd med å være frisk etter behandling. Så enkelt er det oftest ikke.

Mange har nytte av å møte andre i samme situasjon. Det kan være i form av kontakt med en pasientforening, en likeperson, Vardesenter eller kontakt med en medpasient fra tiden på sykehuset.

Tiden det tar å komme tilbake til hverdagen, varierer mye. Både fysisk funksjon, mental fungering, sosial fungering og eventuelt arbeidsliv er områder en må jobbe med. Noen trenger hjelp til dette, og det finnes da en rekke tilbud som rehabilitering i kommunen, ved rehabiliteringsinstitusjon eller arbeidsrettet rehabilitering. Ta kontakt med legen din og med kreftkoordinator i kommunen som har oversikt over disse tilbudene.

Tilbakefall

Noen får tilbakefall av sykdommen. Det er en av årsakene til at man går til regelmessige kontroller etter at sykdommen er helbredet. Det er ikke uvanlig at pasienten går til slike rutinekontroller i fem til ti år.

Hvis du selv blir oppmerksom på et eller flere av punktene nedenfor, må du søke lege, selv om du nettopp har vært på eller skal til kontroll.

  • Sjenerende nattesvette
  • Vekttap som det ikke finnes noen god forklaring på
  • En eller flere lymfeknuter som har vært hoven i noen tid

Dersom det skulle vise seg å foreligge et tilbakefall, er det viktig å fokusere på at mulighetene ved ny behandling kan være gode.

Vil du vite mer?

Kreftforeningen

Snakk med oss om kreft
MANDAG–FREDAG: 09.00–15.30