Informasjon

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom kan være svært variabelt - fra meget aggressive til svært godartede former. Vanlige symptomer er hovne lymfeknuter, vekttap, tegn på anemi ses ofte - blek hud, tørre negler og sår i munnvikene - forstørret lever og milt.

Hva er non-Hodgkin lymfom?

Non-Hodgkin lymfom er en kreftform som er kjennetegnet av ukontrollert vekst i lymfevev. Lymfevev er vev som deltar i infeksjonsforsvaret, og det dreier seg hovedsakelig om lymfeknuter, beinmarg og blod, men lymfevev finnes også i andre organer, for eksempel i tarmslimhinnen.

Mange pasienter har hevelse i lymfeknuter som første tegn. Allmennsymptomer er vanlige og inkluderer nattesvette, vekttap og feber som kommer og går. Når beinmargen er angrepet, kan personer med sykdommen være utsatt for anemi (lav blodprosent), blødninger i huden og hyppige infeksjoner.

Årlig er det rundt 1200 nye tilfeller av lymfom i Norge, hvorav i overkant av 1000 er non-Hodgkin lymfom. I 2020 fikk 602 menn og 460 kvinner denne diagnosen. Sykdommen kan opptre i alle aldre, men den er absolutt vanligst i aldersgruppen over 40 år.

Neste side