Informasjon

Non-Hodgkins lymfom

Non-Hodgkins lymfom kan være svært variabelt - fra meget aggressive til svært godartede former. Vanlige symptomer er hovne lymfeknuter, vekttap, tegn på anemi ses ofte - blek hud, tørre negler og sår i munnvikene - forstørret lever og milt.

Temaside om Korona

Hva er non-Hodgkins lymfom?

Non-Hodgkins lymfom er en kreftform som er kjennetegnet av ukontrollert vekst i lymfevev. Lymfevev er vev som deltar i infeksjonsforsvaret, og det dreier seg hovedsakelig om lymfeknuter, beinmarg og blod, men lymfevev finnes også i andre organer, for eksempel i tarmslimhinnen.

Mange pasienter har hevelse i lymfeknuter som første tegn. Allmennsymptomer er vanlige og inkluderer nattesvette, vekttap og feber som kommer og går. Når beinmargen er angrepet, kan personer med sykdommen være utsatt for anemi (lav blodprosent), blødninger i huden og hyppige infeksjoner.

Årlig er det rundt 1200 nye tilfeller av lymfom i Norge, hvorav i underkant av 1000 er non-Hodgkins lymfom. Sykdommen kan opptre i alle aldre, men den er absolutt vanligst i aldersgruppen over 40 år.

Neste side