Informasjon

Non-Hodgkin lymfom

Sykdomspresentasjon ved non-Hodgkin lymfom varierer mye - fra meget aggressive til svært godartede former. Vanlige symptomer er hovne lymfeknuter, vekttap, tegn på anemi ses ofte - blek hud, tørre negler og sår i munnvikene - forstørret lever og milt.

Hva er non-Hodgkin lymfom?

Non-Hodgkin lymfom er en kreftform som kjennetegnes av ukontrollert vekst i lymfevev. Lymfevev er vev som deltar i infeksjonsforsvaret, og det dreier seg hovedsakelig om lymfeknuter, beinmarg og blod, men lymfevev finnes også i andre organer, for eksempel i tarmslimhinnen.

I mange tilfeller er uforklarlig hevelse i lymfeknuter første tegn. Allmennsymptomer er vanlige og inkluderer nattesvette, vekttap og feber som kommer og går. Når beinmargen er angrepet, kan det resultere i anemi (lav blodprosent), blødninger i huden og hyppige infeksjoner.

Årlig er det rundt 1200 nye tilfeller av lymfom i Norge, hvorav i overkant av 1000 er non-Hodgkin lymfom. I 2022 fikk 617 menn og 465 kvinner denne diagnosen. Sykdommen kan opptre i alle aldre, ulike undergrupper av non-Hodgkin lymfom opptrer i ulike aldersgrupper. Non-Hodgkin lymfom ses imidlertid sjelden hos barn.

Neste side