Informasjon

Fjernet milt, aspleni

Fjernet milt eller dårlig fungerende milt innebærer økt risiko for infeksjoner som kan utvikle seg til å bli alvorlige.

Hva er aspleni?

Milten er et relativt skjørt organ som befinner seg i øvre venstre hjørne av bukhulen, bak magesekken. Den hjelper til å produsere, lagre og filtrere blod, og den spiller også en viktig rolle i kroppens immunsystem. Milten bryter ned unormale og døende blodceller, fjerner mikroorganismer og er involvert i kroppens produksjon av antistoffer. Aspleni betyr at milten er fjernet. Hypospleni betyr at funksjonen til milten er redusert.

Et kraftig støt mot venstre side av magen i forbindelse med idrett eller en bilulykke, kan føre til skade på milten, noe som gjør det nødvendig å fjerne milten. Sykdommer som leukemi eller hemolytisk anemi kan også kreve fjerning av milten ved operasjon, en splenektomi. Hypospleni kan forekomme som et resultat av en underliggende medisinsk tilstand som sigdcelle anemi, blodpropp i milten, autoimmune tilstander som cøliaki og infiltrerende sykdommer som lymfom (lymfekreft).

Fjerning av milten, splenektomi (animasjon).

Økt risik for infeksjoner

Personer med aspleni og hypospleni har økt risiko for alvorlig infeksjon med bakterier. Selv en mindre infeksjon kan utvikle seg til å bli en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, sepsis. Da sprer infeksjonen seg med blodet til hele kroppen, noe som er en livstruende tilstand. 

Forebyggende tiltak

Alle uten fungerende milt bør vaksineres mot pneumokokker og meningokokker. De bør dessuten vaksineres årlig mot influensavirus. Det anbefales også at vedkommende sammen med legen foretar en gjennomgang av vaksinasjonsstatus - er det noen vaksiner som mangler eller kan det være nødvendig med påfyll av vaksiner?

Personer med manglende milt eller dysfunksjon av milten har forhøyet risiko for alvorlig pneumokokkinfeksjon. De må derfor få pneumokokkvaksine. Vanligvis anbefales det å gjenta denne vaksinen hvert 10. år eller hyppigere. Pneumovax (23-valent vaksine) er anbefalt til alle voksne og personer i risikogrupper som skal vaksineres mot pneumokokksykdom. Begrunnelsen er at den beskytter mot flere av de pneumokokktypene som finnes i Norge i dag.

Ved uklare infeksjonssykdommer anbefales tidlig oppstart med forebyggende behandling med antibiotika, særlig ved aspleni hos barn og spesielt i de første 3–6 leveårene. Tidlige symptomer kan være feber, frysninger, sår hals, hoste, øresmerter, tett nese og bihuler, hodepine, sykdomsfølelse, kvalme, brekninger, diaré, utslett.

Pasienter med manglende eller dårlig fungerende milt bør forsynes med penicillin til selvbehandling.

 På reiser

Personer uten milt eller med dårlig fungerende milt bør ved utenlandsreiser være ekstra nøye med å følge råd om beskyttelsestiltak. Foruten eventuelle vaksiner innebærer det også å vurdere forhold som påvirker risikoen for smitte: lokale epidemiske forhold på destinasjonene, boligforhold, hygieniske og sanitære forhold. Smitterisiko varierer mellom storby og landsbygd, på luk­sushotell eller i enkelt vertshus, på besøk hos utstasjonerte nordmenn eller i tett kontakt med lokalbefolkningen.

Økt risiko for blodpropp?

Riskoen for blodpropp er også økt etter å ha fått fjernet milten. Som oftest oppstår en slik blodpropp i leggen (dyp venetrombose). Symptomene kan være hevelse, smerte, økt varme og rødfarging av leggen. Slike symptomer tilsier at du må kontakte lege snarest for tidlig oppstart med blodtynnende behandling.

Det er særlig de med blodsykdommer som har økt risiko for blodpropp.

Kilder

Referanser

  1. Ashorobi D, Fernandez R. Asplenia. StatPearls [Internet]. Last Update: June 3, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov