Informasjon

Henoch Schønleins purpura

Betennelse i blodårer som fører til hudblødninger, leddsmerter, magesmerter og nyrebetennelse. Årsaken er ukjent, men er sannsynligvis en form for allergi. Rammer barn, oftest etter en øvre luftveisinfeksjon. Sykdommen går i de fleste tilfeller over av seg selv.

Hva er Henoch Schønleins purpura?

Dette er en sykdom som skyldes en betennelse i blodårene (vaskulitt). Sykdommen rammer både hud, tarmer, nyrer og ledd. Barn under 10 år utgjør mer enn 90% av tilfellene. Hyppigst er tilstanden i alderen 4 til 6 år. Studier har vist at ca. 10 av 100.000 barn får sykdommen. Den forekommer hyppigst i vinterhalvåret. Årsaken til betennelsen i blodårene er ukjent, men det er sannsynligvis en form for allergisk reaksjon.

Nyrene kan også påvirkes av sykdommen, men det merkes ofte i liten grad av den syke, og påvises ved undersøkelse av urinen. I et fåtall av tilfellene utvikles en kraftig nyrebetennelse.

Symptomer

Purpura

Sykdommen kommer ofte etter en øvre luftveisinfeksjon. De fleste tilfellene av sykdommen starter med utslett, men hos 10-25% kommer andre symptomer først. Utslettet er små blødninger i huden, oftest på føttene opp til lyskene, men kan også kommer på armer og overkropp. Leddsmerter (hos ca. 75%) og magesmerter (hos ca. 50-75%) kan også være et tidlig tegn på sykdommen. Hos noen ses blod i oppkast eller avføring. Hos 10-15% opptrer smerter og hevelse i pungen.

Årsak

Tilstanden har ingen klar årsak, men kommer ofte en tid etter en øvre luftveisinfeksjon (f.eks. halsinfeksjon). Den kan også utløses av medikamenter, inkludert antibiotika. Antistoffer produsert av immunsystemet antas å være involvert. Betennelsesreaksjonen i det små blodårene resulterer i økt lekkasje av væske ut av blodårene og blødning, noe som gir symptomer i ulike organsystemer.

Diagnostikk

Petekkier, glasstest

Diagnosen vil ofte kunne stilles på grunnlag av sykehistorien og funn ved den fysiske undersøkelsen. For å bekrefte at det er Henoch Schønleins purpura som forårsaker plagene, vil legen ta prøver av blod og urin. Hos vel halvparten vil urinprøven vise at sykdommen også påvirker nyrene. I disse tilfellene må urinen kontrolleres med jevne mellomrom over uker og måneder for å se at nyrene bevarer sin normale funksjon.

Behandling

Sykdommen vil i de fleste tilfeller (ca. 90%) gå over av seg selv i løpet av noen uker uten å etterlate seg spor. I de fleste tilfellene er det ikke nødvendig med behandling. Smertestillende midler (paracetamol) kan gis for å dempe leddsmerter eller magesmerter. Ellers anbefales redusert fysisk aktivitet for å forebygge blødninger.

Dersom det er tydelig nyrepåvirkning bør pasienten henvises til barnelege, og innleggelse kan være aktuelt. Dette gjelder spesielt dersom diagnosen ikke er helt sikker. Ved alvorlig nyrebetennelse kan det være aktuelt å behandle med medikamenter (steroider).

Prognose

Hos de aller fleste gir sykdommen ingen varige mén. Imidlertid forekommer tilbakefall hos ca. 1/3 innen 4 måneder etter det første utbruddet av sykdommen. 1 av 4 pasienter vil ha en nyrepåvirkning som varer over noen år, men bare svært få (1-3%) vil utvikle kronisk nyresykdom.

Vil du vite mer?

  • Steroider
  • Henoch Schönleins purpura - for helsepersonell