Informasjon

Hypereosinofile syndromer

Hypereosinofile syndromer er en gruppe forstyrrelser karakterisert ved betydelig overproduksjon av eosinofile celler - en type hvite blodceller - og der store mengder eosinofile celler trenger inn i vevet og frigjør stoffer som kan skade vevet.

Hva er hypereosinofile syndromer?

Hvite blodlegemer består av flere undertyper som granulocytter, lymfocytter, monocytter og eosinofile celler (eosinofile granulocytter). Ved undersøkelse av et farget utsnitt av blodet i et mikroskop ses de eosinofile cellene som hvite blodceller fyllt av små, oransje korn. I et normalt blodutstryk utgjør eosinofile granulocytter 1-4 prosent av totalt antall granulocytter. Under infeksjoner med parasitter øker antallet eosinofile granulocytter. Et unormalt høyt antall eosinofile granulocytter i blodet betegnes eosinofili.

Hypereosinofile syndromer er en gruppe forstyrrelser karakterisert ved betydelig overproduksjon av eosinofile, og der store mengder eosinofile celler trenger inn i vevet (infiltrasjon) og frigjør stoffer som forårsaker skade på mange organer. I typiske tilfeller er en rekke organer angrepet, eksempelvis hjerte, magetarm, hud, lunger, hjerne og nyrer. Hypereosinofile syndromer omfatter en rekke forskjellige sykdommer som kan arte seg ulikt.

Nye molekylærbiologiske undersøkelser har gjort det mulig å skille ut flere spesifikke sykdommer, og det antydes at begrepet "hypereosinofile syndromer" med tiden vil opphøre.

Hypereosinofile syndromer er sjeldne tilstander. De fleste pasienter diagnostiseres i alderen 20 til 50 år.

Neste side