Informasjon

Hypereosinofile syndromer

Oppfølging

Siden skader på ulike organer kan utvikle seg i det stille, og det ikke er noen sammenheng med grad av eosinofili i blodet, så anbefales det at symptomfrie pasienter følges opp jevnlig, for eksempel hver halvår .

Forrige side Neste side