Informasjon

Hypereosinofile syndromer

Prognose

Prognosen varierer med de ulike undertypene av hypereosinofile syndromer. I tidligere tider var prognosen dårlig hos de med alvorlig sykdom med gjennomsnittlig 9 måneders overlevelse. Senere er prognosen blitt klart bedre som følge av bedre behandling, blant annet med 80 prosent overlevelse etter 5 år i en studie.

Forrige side Neste side