Informasjon

Lymfødem

Lymfødem er en varig tilstand med økt ansamling av lymfe utenfor lymfeårene. På grunn av hemmet lymfedrenasje vil en arm eller et ben, sjeldnere tosidig, bli permanent hovent. Det skilles mellom medfødt type og lymfødem som skyldes annen sykdom.

Primært lymfødem

Primært lymfødem er en medfødt skade i lymfekarsystemet som fører til redusert transportkapasitet. Det skilles mellom tre typer:

  • Medfødt lymfødem hos barn under 1 år
  • Tidlig lymfødem (lymphoedema praecox) som debuterer hos personer i alderen 1 til 35 år
  • Sent lymfødem (lymphoedema tarda) som debuterer etter 35 års alder

Medfødt lymfødem er sjelden. Lymphoedema praecox blir som regel synlig omkring puberteten, men alderen for debut kan ligge mellom 1 og 35 år. Lymphoedema tarda er en sen debut av medfødt lymfødem.

Forrige side Neste side