Informasjon

Lymfødem

Temaside om Korona

Primært lymfødem

Primært lymfødem er en medfødt skade i lymfekarsystemet som fører til redusert transportkapasitet. Det skilles mellom tre typer:

  • Medfødt lymfødem hos barn under 1 år
  • Tidlig lymfødem (lymphoedema praecox) som debuterer hos personer i alderen 1 til 35 år
  • Sent lymfødem (lymphoedema tarda) som debuterer etter 35 års alder

Medfødt lymfødem er sjelden. Lymphoedema praecox blir som regel synlig omkring puberteten, men alderen for debut kan ligge mellom 1 og 35 år. Lymphoedema tarda er en sen debut av medfødt lymfødem.

Forrige side Neste side