Informasjon

Polycytemia vera

Temaside om Korona

Årsaker

I beinmargen ligger det "morceller" (stamceller) som deler seg og senere spesialiseres til å bli både røde blodlegemer, blodplater og en spesiell type hvite blodlegemer som heter granulocytter. Av en eller annen grunn omdannes disse stamcellene ved polycytemia vera til celler som vokser og deler seg uhemmet, som ved kreftsykdommer. Dette fører til overproduksjon av celler i blodet, men dessverre er det også som oftest defekter ved cellene som produseres. Selv om det produseres for mye av alle typer blodceller, så er det i all hovedsak overproduksjonen av de røde blodlegemene som gir symptomer. Blodet blir tykkere, og dette senker blodgjennomstrømningen i organer og vev, som i sin tur gir nedsatt oksygentilførsel til vevene. Derfor får personer med polycytemia vera lettere angina-smerter og symptomer på nedsatt blodtilførsel til hjernen.

Polycytemia vera er en kreftsykdom, men det er en lite aggressiv form for kreft.

Årsaken til at noen utvikler tilstanden, er ikke kjent. I dag vet vi mer om hvilke endringer (mutasjoner) i arvematerialet som kan gi sykdommen, men hvorfor disse mutasjonene oppstår, vet vi ikke sikkert.

Forrige side Neste side