Informasjon

Polycytemia vera

Temaside om Korona

Diagnosen

Sykehistorien kan gi mistanke om sykdommen, som imidlertid ofte oppdages ved en tilfeldighet. Det er viktig å skille polycytemia vera fra vanlig polycytemi. Blant annet disponerer røyking og lungesykdom for vanlig polycytemi. Ved legeundersøkelse er det ofte lite galt å finne. Huden og ansiktet kan være rødmusset. Milten er forstørret hos tre av fire personer med polycytemia vera. Dette kan gi en følelse av tidlig metthet og oppfylthet ved måltid. Hos rundt halvparten er leveren forstørret. Hvis pasienten har urinsyregikt, vil de angrepne leddene være sterkt hovne og smertefulle.

Laboratorie-undersøkelser er viktige for å stille diagnosen. Antallet røde blodlegemer er forhøyet. I praksis vil ikke hematokriten (Hct, måler hvor tykt/seigt blodet er) og blodprosenten (Hb) skille mellom polycytemia vera og vanlig polycytemi. Blodplater og granulocytter finnes i større mengder enn normalt hos omlag halvparten av personer med polycytemia vera. For å kunne utelukke annen årsak til polycytemi måles ofte innholdet av oksygen i blodet. Ved polycytemia vera er dette normalt. Undersøkelse av beinmarg (beinmargsbiopsi) med mikroskop kan være nyttig for å stille diagnosen, dette gjøres på sykehuset.

På større sykehus finnes mer avansert metodikk for å stille diagnosen. Her kan man benytte seg av såkalte scintigrafiske metoder til å bestemme om den røde cellemassen er forøket. Bitte små mengder av radioaktive stoffer festet til røde blodlegemer sprøytes inn i blodet, og man kan måle om den totale røde cellemengden er unormalt høy.

Ved undersøkelser av arvematerialet (genetiske undersøkelser), kan man i de fleste tilfeller påvise en mutasjon som bekrefter diagnosen (JAK2).

Nye retningslinjer fra Verdens Helseorganisasjon innebærer at hovedkriteriene nå er: 

  1. Hemoglobin over 16,5 g/dL hos menn eller over 16,0 g/dL hos kvinner, eller Hct over 49 prosent hos menn eller Hct over 48 prosent hos kvinner.
  2. Beinmargsbiopsi som viser økt mengde celler (hypercellularitet).
  3. Påvisning av JAK2 mutasjon.

Konsekvensen er at diagnosen polycytemia vera i dag stilles hyppigere enn før.

Forrige side Neste side