Informasjon

Polycytemia vera

Temaside om Korona

Behandling

Tilstanden kan ikke helbredes, men behandlingen forebygger følgetilstander og demper symptomer. Behandlingen rettes mot å forhindre at det utvikler seg blodpropp, tromboser. Risikoen for trombose ved polycytemia vera er høy blant personer over 60 år og blant personer som tidligere har hatt blodpropp.

Hovedbehandlingen er venesectio, det vil si årelating. Denne må individualiseres, men blodvolumet bør reduseres til normalnivå så fort som mulig. Hvor hyppig det tappes, er avhengig av din generelle tilstand. Hos eldre med redusert hjertefunksjon bør årelating skje skånsomt, det samme volumet som fjernes, bør erstattet med saltvannsinnsprøyting for å unngå lavt blodtrykk. Virkningen av behandlingen kontrolleres med hyppige målinger av hematokrit. Det foretas venetappinger inntil hematokrit er lavere enn 45 prosent, og videre tapping styres etter denne som bør holdes i området 42 til 45 prosent.

For å forebygge blodpropp behandles du vanligvis med acetylsalisylsyre (Albyl-E). Ellers er det mulig å gi medisiner som reduserer kløe og forebygger urinsyregikt.

Det er også mulig å gi medikamenter som reduserer antallet røde blodceller, såkalt cytoreduktiv behandling. På dette området foregår det en stadig utvikling. Aktuelle medikamenter er hydroxyurea, interferon-alfa, ruksolitinib og anagrelid. Dette er behandling som først og fremst gis til de med høy risiko for blodpropp, det vil si personer eldre enn 60 år - særlig de som har hatt en eller flere episoder med blodpropp tidligere.

Personer med polycytemia vera står i fare for å utvikle jernmangel, men eventuell jerntilførsel forverrer sykdommen. Man bør derfor vanligvis ikke ta jerntilskudd.

Forrige side Neste side