Informasjon

Polycytemia vera

Temaside om Korona

Behandling

Tilstanden kan ikke helbredes, men behandling kan øke livslengden betydelig. Målet med behandlingen er derfor å øke livslengde, samt bedre symptomer og livskvalitet. Behandlingen rettes mot å forhindre at det utvikler seg blodpropp, tromboser. Risikoen for trombose er høy blant personer over 60 år og blant personer som tidligere har hatt blodpropp.

Hovedbehandlingen er flebotomi, det vil si årelating. Denne må individualiseres, men blodvolumet bør reduseres til normalnivå så fort som mulig. Hvor hyppig det tappes, er avhengig av din generelle tilstand. Eldre pasienter med redusert hjertefunksjon bør flebotomeres skånsomt, og bør få det samme volumet som fjernes, erstattet med saltvannsinnsprøyting for å unngå lavt blodtrykk når de reiser seg. Virkningen av behandlingen kontrolleres med hyppige målinger av Hct. Det foretas venetappinger inntil Hct er lavere enn 45 prosent, og videre tapping styres etter Hct som bør holdes i området 42-45 prosent.

For å forebygge blodpropp behandles du vanligvis med acetylsalisylsyre (Albyl-E). Annen medikamentell behandling kan være cellegift. På dette området foregår det en stadig utvikling. Ellers er det mulig å gi medisiner som reduserer kløe og forebygger urinsyregikt.

Det er også mulig å gi medikamenter som reduserer antallet røde blodceller, såkalt cytoreduktiv behandling. Aktuelle medikamenter er hydroxyurea, interferon-alfa og anagrelid. Dette er behandling som først og fremst gis til de med høy tromboserisko, det vil si pasienter eldre enn 60 år - og særlig de som har hatt en eller flere episoder med trombose tidligere.

Personer med polycytemia vera står i fare for å utvikle jernmangel, men eventuell jerntilførsel forverrer sykdommen. Man skal derfor ikke ta jerntilskudd.

Forrige side Neste side