Informasjon

Polycytemia vera

Temaside om Korona

Prognose

Sykdommen kan gå over til andre former: 10 prosent vil utvikle myelofibrose og 10 prosent vil få akutt myelogen leukemi. Uten behandling vil halvparten av personer med polycytemia vera være i live etter 18-24 måneder. Av personer som får behandling, er forventet levealder bare moderat redusert. I og med at sykdommen er sjelden, er det vanskelig å gi noen nøyaktige tall for overlevelse. En studie angir at 65 prosent av personer med polycytemia vera er i live 15 år etter at diagnosen ble stilt. En må da huske at de fleste som får sykdommen er over 60 år, og at sykdommen oppstår hyppigst hos menn i aldersgruppen 70-79 år. Ut fra genetiske undersøkelser, komplikasjoner som allerede har oppstått og din alder når du ble syk, kan din lege si mer om langtidutsiktene.

Flere følgetilstander kan inntre. Det dannes lettere blodpropper. Personer med polycytemia vera har derfor økt risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag. De får også oftere urinsyregikt, såkalt podagra, og magesår.

Forrige side Neste side