Informasjon

Polycytemia vera

Temaside om Korona

Prognose

Sykdommen kan gå over til andre former: tre til ti prosent vil utvikle en tilstand som heter myelofibrose og to til ti prosent vil få akutt myelogen leukemi. Dersom du får behandling, er forventet levealder bare moderat redusert. I og med at sykdommen er sjelden, er det vanskelig å gi noen nøyaktige tall for overlevelse. En studie angav at 65 prosent av personer med polycytemia vera var i live 15 år etter at diagnosen ble stilt. En må da huske at de fleste som får sykdommen er over 60 år, og at sykdommen oppstår hyppigst hos menn i aldersgruppen 70 til 79 år. Ut fra genetiske undersøkelser, komplikasjoner som allerede har oppstått og din alder når du ble syk, kan din lege si mer om langtidutsiktene.

Flere følgetilstander kan inntre. Det dannes lettere blodpropper. Personer med polycytemia vera har derfor økt risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag. Noen får blødninger. De er også mer utsatt for urinsyregikt, såkalt podagra, magesår og polynevropati.

Forrige side Neste side