Informasjon

Trombocytose - økt antall blodplater

Trombocytose betyr at det er et økt antall blodplater i blodet, noe som er et tegn på en underliggende sykdom eller ukontrollert produksjon av blodplater.

Hva er trombocytose?

Trombocytose betyr at det foreligger et økt antall trombycytter - kalles også blodplater - i blodet. Tilstanden kan være uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom (sekundær trombocytose) eller skyldes en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombycytemi). Tilstanden oppdages ofte tilfeldig, og det kan være meget vanskelig å skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.

Trombocytose forekommer forholdsvis sjelden.

Årsaker

Reaktiv (sekundær) trombocytose

Dette er den klart vanligste årsaken til trombocytose og utgjør åtte til ni av ti tilfeller. De vanligste underliggende årsakene er vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.

Primær trombocytemi

Tilstanden kan sammenlignes med leukemi der de hvite blodcellene formerer seg ukontrollert i beinmargen. Ved trombocytose skjer det samme med blodplatene. Det skjer en overproduksjon, og antallet trombocytter i blodet øker.

Diagnosen

Sekundær trombocytose oppdages som regel tilfeldig ved at blodprøven viser for høyt antall blodplater i blodet. Tilstanden medfører nesten aldri følgetilstander.

Primær trombocytemi kan gi følgetilstander i form av blødning eller blodpropp - særlig hos eldre med andre risikofaktorer. Selv om det virker ulogisk, er blødningsrisikoen økt ved ekstrem trombocytose (> 1,5 mill blodplater per mm3). Nedsatt blodomløp i fingre og tær er også typisk. Ved kroppsundersøkelse kan legen finne helt normale funn. Men hos noen kan det foreligge forstørret milt, lokal varmeøkning, blåfarging av huden (cyanose), blødning og et spraglet, rødt utslett på angrepne steder.

Blodprøver er viktige i utredningen av tilstanden. Antall blodplater kan være høyere enn 1000 x 109/L, men kan også være så lavt som 450 x 109/L. Antallet blodplater i blodet kan ikke brukes til å skille mellom primær og essensiell trombocytose. Ved sekundær trombocytose kan det være aktuelt å foreta andre undersøkelser for å klargjøre hva som er den underliggende årsaken.

Behandling

Det er avgjørende for behandlingen å kunne skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.

Sekundær trombocytose

Dersom du har fått påvist sekundær trombocytose, trenger du ikke behandling som reduserer mengden blodplater eller som begrenser risikoen for blodproppdannelse. Dette fordi det unormale platetallet ikke øker risiko for blodproppsykdom (tromboemboli). Det kan være aktuelt å behandle den underliggende årsaken til trombocytosen.

Primær trombocytemi

Har du fått påvist primær trombocytemi, kan behandling med medisiner som reduserer mengden blodplater i blodet, være nødvendig. Siden det også er økt risiko for blodpropp, må det gis behandling som minsker risikoen for blodproppsykdom. Det er anbefalt å slutte å røyke og unngå overvekt da dette kan redusere risikoen for følgetilstander som blodpropp.

Alle pasienter med primær trombocytemi og høy risiko for blodpropp, så som høy alder eller tidligere episode med blodpropp, bør ha blodplatehemmende behandling acetylsalicylsyre 75-100 mg/dag (f.eks. Albyl-E®). Acetylsalicylsyre kan ha god effekt på den nedsatte sirkulasjonen som kan forekomme f.eks. i fingre og tær. Ved alvorligere grad av sykdom startes det med medisiner som reduserer mengden blodplater i blodet.

Prognose

Leveutsiktene ved sekundær trombocytose avhenger av hvilken sykdom som utløser økningen i blodplater, trombocytosen gir i seg selv ingen følgetilstander. Ved primær trombocytemi kan det oppstå alvorlige følgetilstander som blødning, blodpropp, nedsatt blodomløp i hender og føtter, hjerneslag. Riktig behandling bedrer utsiktene.

Vil du vite mer?