Informasjon

Trombocytose

Trombocytose betyr at det er et økt antall blodplater i blodet, noe som er et tegn på en underliggende sykdom eller ukontrollert produksjon av blodplater.

Trombocytose forårsakes oftest av vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.
Trombocytose forårsakes oftest av vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.

Hva er trombocytose?

Trombocytose betyr at det foreligger et økt antall trombycytter - kalles også blodplater - i blodet. Tilstanden kan være uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom (sekundær trombocytose) eller skyldes en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombycytemi). Tilstanden oppdages ofte tilfeldig, og det kan være meget vanskelig å skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.

Trombocytose forekommer forholdsvis sjelden.

Årsaker

Reaktiv (sekundær) trombocytose

Dette er den klart vanligste årsaken til trombocytose og utgjør 80-90 prosent av tilfellene. De vanligste underliggende årsakene er vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.

Primær trombocytemi

Tilstanden kan sammenlignes med leukemi der de hvite blodcellene formerer seg ukontrollert i beinmargen. Ved trombocytose skjer det samme med trombocyttene. Det skjer en overproduksjon, og antallet trombocytter i blodet øker.

Diagnostikk

Sekundær trombocytose oppdages som regel tilfeldig ved at man måler økt forekomst av trombocytter i blodet. Tilstanden medfører nesten aldri komplikasjoner.

Primær trombocytemi kan gi komplikasjoner i form av blødning og blodpropp - særlig hos eldre med andre risikofaktorer. Selv om det virker ulogisk, er blødningsrisikoen økt ved ekstrem trombocytose (> 1,5 mill blodplater per mm3). Nedsatt sirkulasjon i fingre og tær er også typisk. Ved kroppsundersøkelse kan legen finne helt normale funn. Men hos noen kan det foreligge lokal varmeøkning, blåfarging av huden (cyanose), blødning og et spraglet, rødt utslett på angrepne steder.

Blodprøver er viktige i utredningen av tilstanden. Antall blodplater kan være høyere enn 1000 x 109/L, men kan også være så lavt som 450 x 109/L. Antallet trombocytter i blodet kan ikke brukes til å skille mellom primær og essensiell trombocytose. Ved sekundær trombocytose kan det være aktuelt å foreta andre undersøkelser for å klargjøre hva som er den underliggende årsaken.

Behandling

Det er avgjørende for behandlingen å kunne skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.

Sekundær trombocytose

Disse pasientene trenger ikke behandling som reduserer mengden blodplater eller som begrenser risikoen for blodproppdannelse. Dette fordi det unormale platetallet ikke øker deres risiko for blodproppsykdom (tromboemboli). Eventuelt kan det være aktuelt å behandle den underliggende årsaken til trombocytosen.

Primær trombocytemi

Ved denne tilstanden kan behandling med medisiner som reduserer mengden blodplater i blodet, være nødvendig. Siden det også er økt risiko for blodpropp, må det gis behandling som minsker risikoen for blodproppsykdom.

Alle pasienter med primær trombocytemi og færre enn 1000 x 109/L blodplater bør sannsynligvis ha acetylsalicylsyre 75-100 mg/dag (f.eks. Albyl-E®). Acetylsalicylsyre har god effekt spesielt på den nedsatte sirkulasjonen som kan forekomme f.eks. i fingre og tær. Ved alvorligere sykdom startes det med medisiner som reduserer mengden blodplater i blodet.

Prognose

Prognosen ved sekundær trombocytose avhenger av underliggende sykdom, trombocytosen gir i seg selv ingen komplikasjoner. Ved primær trombocytemi kan det oppstå komplikasjoner som blødning, blodpropp, nedsatt sirkulasjon f.eks. i hender og føtter, hjerneslag. Tidlig behandling bedrer utsiktene.

Vil du vite mer?