Nyhetsartikkel

Genetiske selvtester

Mulige fordeler med selvtester

Forebygge sykdom. Ved å teste for genvarianter og genfeil som gir sårbarhet for eller en kjent risiko for sykdom, kan en eventuelt forhindre sykdom forutsatt at det finnes effektiv forebygging.

Påvirke sykdomsforløp. Ved å identifisere sykdom der det finnes muligheter for å forkorte eller formilde et sykdomsforløp, kan tidligere påvisning gi muligheten til å påvirke sykdomsforløpet.

Motivere personer i risiko til helsefremmende atferd2. Det er nærliggende å tro at kunnskap om egen genetisk risiko motiverer til livsstilsendring og helsefremmende atferd, men dette utfallet er ikke gitt.

Endre personens faktiske risiko? Kan det tenkes at kunnskap om genetisk risiko gir en nocebo- eller placeboeffekt? Det forskes på muligheten for en slik effekt, blant annet i relasjon til overvekt og fedme. Forskere ved Stanford University i California fant indikasjoner på dette i to randomiserte studier3. Hos frivillige forsøkspersoner testet de en gruppe (n=107) for et gen assosiert med fedme og i en annen gruppe (n=116) testet de for et gen assosiert med treningskapasitet. De undersøkte så henholdsvis kroppens reaksjon på et måltid og treningskapasitet før og etter testpersonene fikk informasjon om resultatene. Informasjonen som ble gitt om testresultatene, var enten sann eller usann. De fant at etter at forsøkspersonene hadde fått informasjon om testresultatene, endret resultatene seg - uavhengig av om informasjonen var sann eller usann, positiv eller negativ.

Forrige side Neste side