Informasjon

Bilkjøring og demens

Bilkjøring ved demens vil i tidlige faser vanligvis ikke by på store problemer, men etterhvert som sykdommen utvikler seg, vil en sjåfør med demens bli en farlig sjåfør.

Hva er demens?

Demens betegner en samling av hjernesykdommer som rammer hukommelse, handlingsevne, språkfunksjon, personlighet og atferd. Demens hos eldre mennesker skyldes ofte Alzheimers sykdom. Personer med Alzheimers sykdom mister langsomt sin hukommelse, og blir over tid ute av stand til å ta vare på seg selv.

Animasjon av Alzheimers sykdom

Demens og bilkjøring

I en tidlig fase av demensutvikling vil du vanligvis ikke ha særlige problem med å kjøre bil. Men etter en tid vil du lettere kunne kjøre deg bort, særlig når du er på nye og fremmede steder. Etter som tiden går, kan du ha problemer med å glemme å skifte fil når du skal svinge av veien, du klarer ikke å følge med på veien samtidig som du hører på radioen, og du klarer ikke å stoppe brått. På dette stadiet er en sjåfør med demens blitt en farlig sjåfør.

I tillegg til å ha demens kan en som eldre ha redusert syn, redusert førlighet eller andre sykdommer som påvirker kjøreevnen. Slike kombinerte funksjonstap øker risikoen for trafikkfarlig atferd.

Pårørendes rolle

Som pårørende bør du være på vakt overfor varselstegn på demens. Dette kan være økt glemsomhet, at vedkommende gjentar utsagn og spørsmål, ikke vet dato eller tid, har problemer med å gjøre dagligdagse ting som å lage mat, bruke fjernkontrollen eller å ta en telefon.

Se etter endringer i personens kjøreferdigheter. Føler du deg trygg som passasjer med denne personen som sjåfør? Ville du latt vedkommende kjøre barna dine? Kjører han eller hun for fort eller for sakte, skifter kjørefelt uten å se seg om eller overholder ikke vikeplikten? Har han eller hun problemer med venstresvinger i lysregulerte kryss? Blir han eller hun oppkavet eller forvirret i tett trafikk, eller har vedkommende problemer med å følge veianvisninger? Tuter andre sjåfører på han/henne og blir sinte? Har bilen til vedkommende masse skraper og bulker?

Tiltak

Hvis du tror en venn eller et familiemedlem som har førerkort, kan ha demens og utgjør en fare i trafikken, bør du kontakte hans eller hennes lege. Legen kan sjekke om denne personen har demens eller andre problemer som kan påvirke kjøreferdighetene. Legen kan ønske å gjøre medisinske tester, henvise til vurdering hos en spesialist eller anbefale at vedkommende utfører en kjøretest.

Det finnes ingen perfekt kjøretest for personer med demens. Men hvis en person vurderes å være usikker i trafikken, bør vedkommende stoppe å kjøre. Det er viktig å hjelpe denne personen til å finne løsninger for andre måter å komme seg rundt på.

Eldre mennesker kan bli deprimerte når de blir bedt om å slutte og kjøre. Snakk eventuelt med legen om dette.