Informasjon

Bilkjøring og demens

Bilkjøring ved demens vil i tidlige faser vanligvis ikke by på store problemer, men etterhvert som sykdommen utvikler seg, vil en sjåfør med demens bli en farlig sjåfør.

Hva er demens?

Demens er et problem som gjør det vanskelig for en person å huske ting. Demens hos eldre mennesker skyldes vanligvis Alzheimers sykdom. Personer med Alzheimers sykdom mister langsomt sin hukommelse, og over tid vil de bli ute av stand til å ta vare på seg selv.

Demens og bilkjøring

I en tidlig fase av demensutvikling vil personen vanligvis ikke ha særlige problem med å kjøre bil. Men etter en tid vil de lettere kunne kjøre seg bort, særlig når de er på nye og fremmede steder. Etter som tiden går, kan de ha problemer med å glemme å skifte fil når de skal svinge av veien, de klarer ikke å følge med på veien samtidig som de hører på radioen, og de klarer ikke å stoppe brått. På dette stadiet er en sjåfør med demens blitt en farlig sjåfør.

Pårørendes rolle

Som pårørende bør du være på vakt overfor varselstegn på demens. Dette kan være økt glemsomhet, at vedkommende gjentar utsagn og spørsmål, ikke vet dato eller tid, har problemer med å gjøre normale ting som å lage mat eller å ta en telefon.

Se etter endringer i personens kjøreferdigheter. Føler du deg trygg som passasjer med denne personen som sjåfør? Ville du la han eller henne kjøre barna dine? Kjører han eller hun for fort eller for sakte, skifter kjørefil uten å se seg om eller overholder ikke vikeplikten? Har han eller hun problemer med venstresvinger i lysregulerte kryss? Blir han eller hun oppkavet eller forvirret i tett trafikk, eller har vedkommende problemer med å følge veianvisninger? Tuter andre kjørere på han/henne og blir sinte? Har bilen til vedkommende masse skraper og bulker?

Tiltak

Hvis du tror en venn eller et familiemedlem som har førerkort, kan ha demens, bør du kontakte hans eller hennes lege. Legen kan sjekke om denne personen har demens eller andre problemer som kan påvirke kjøreferdighetene. Legen kan ønske å gjøre medisinske tester eller anbefale at vedkommende utfører en kjøretest.

Det finnes ingen perfekt kjøretest for personer med demens. Men hvis en person vurderes å være usikker i trafikken, bør vedkommende stoppe å kjøre. Det er viktig å hjelpe denne personen til å finne andre måter å komme seg rundt på.

Eldre mennesker kan bli deprimerte når de blir bedt om å slutte og kjøre. Snakk eventuelt med legen om dette.