Informasjon

Hvorfor utvikler noen demens?

Alzheimers sykdom påvirker mennesker på ulike måter. Sykdommen utvikler seg langsomt helt fra starten av. Hukommelsestap, forvirring, desorientering og dårlig dømmekraft er noen av symptomene på Alzheimers sykdom.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hvorfor får noen demens?

Forskning har vist at disposisjon for å få Alzheimers sykdom i noen grad er knyttet til vårt arvemateriale. Men mindre enn to prosent av alle som får Alzheimers sykdom, har en dominant arvelig lidelse knyttet til bestemte kromosomfeil. Det kan være en skade på det kromosom 14 eller i meget sjeldne tilfeller på kromosom 1 eller 21. De arvelige formene starter i 40-60 års alderen. Ytterligere 40 prosent av alle som får Alzheimers sykdom, har en arvelig faktor på kromosom 19 som disponerer for sykdommen, men sjansen for å få sykdommen er ikke bare avhengig av denne arvefaktoren alene.

Den viktigste faktoren som disponerer for Alzheimers sykdom og demens, er aldring. Jo eldre vi blir, jo større er sjansen til å få en demenssykdom. Ved siden av arvelighet og aldring fins det ulike faktorer i det miljøet vi lever i som kan disponere for demens. Hva disse faktorene er, vet vi ikke nok om til å kunne foreslå forebyggende tiltak, men det ser ut for at høyt blodtrykk, inaktivt liv og kosthold er av betydning.

Demens på grunn av sykdom i hjernens blodårer (vaskulær demens) er knyttet til risikofaktorer vi utsetter oss for gjennom vårt voksne liv. Røyking og feilaktig kost øker risikoen for karsykdom og hjerneslag, som er en forutsetning for denne formen for demens. Ubehandlet høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes er de viktigste risikofaktorene.

Alzheimers sykdom
Animasjon av Alzheimers sykdom

Vil du vite mer?