Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Hopp til innhold

Generelt

Det finnes ingen legemidler som helbreder demens, eller som i vesentlig grad stanser utviklingen av sykdommen. Det finnes derimot 2 grupper medisiner som kan bedre noen av symptomene. Mest brukt er såkalte kolinesterasehemmere (donepezil, rivastigmin og galantamin). Alternativ er NMDA-reseptor antagonisten memantin. Kolinesterasehemmerne er godkjent for behandling hos pasienter med mild til moderat demens, mens memantin er godkjent ved moderat til alvorlig demens.

I praksis er det ingen forskjeller i effekt mellom de 3 ulike kolinesterasehemmerne. Det er vist i forskning at medikamentene kan ha en positiv effekt på kognitiv funksjon, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse. Men det er klart at effekten ikke er svært stor, og medikamentene hjelper ikke hos alle. Også studier med memantin har vist positiv effekt hos noen, med bedring av evnen til å klare seg i dagliglivet.

Kombinasjonsbehandling av kolinesterasehemmer og memantin er forsøkt i noen studier. I en studie (2012) fra USA fant man ingen sikker tilleggseffekt av kombinasjonsbehandling sammenliknet med kolinesterasehemmer alene. Ytterligere forskning er nødvendig.

Det er usikkert hvem som har nytte av medisinene. Det er derfor vanlig å anbefale at alle pasienter med demens får forsøke medikamentell behandling. Dersom det ikke er påvisbar effekt etter ca. 6 måneders behandling, avsluttes behandlingen. Det anbefales at demensbehandling med medikamenter bare gjennomføres av leger som har erfaring med diagnostisering og behandling av demens.