Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Legemiddelbehandling av demens er legemidler som kan bedre noen av symptomene ved Alzheimers demens. Dette er legemidler som kan ha en liten, men positiv effekt på kognitiv funksjon, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse hos noen av pasientene.

Donepezil eller Aricept®

Donepezil er enkel i bruk. På grunn av lang halveringstid er det ikke nødvendig å ta legemidlet mer enn én gang per døgn. Det anbefales å starte med 2,5-5 mg én gang daglig - tas om kvelden like før sengetid. Denne dosen bør beholdes i minst fire uker for å vurdere bivirkninger og effekt.

Med minst fire ukers intervall kan dosen økes til maksimalt 10 mg daglig. Dersom pasienten får plagsomme bivirkninger med 10 mg, går man tilbake til 5 mg. De vanligste bivirkningene er kvalme, diarè eller hodepine. Men, også bivirkninger som påvirker psyken, nervesystemet, ernæring, lever, urinveier, eller hud kan forekomme.

Forrige side Neste side