Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Temaside om Korona

Donepezil eller Aricept®

Donepezil er enkel i bruk. På grunn av lang halveringstid er det ikke nødvendig å ta legemidlet mer enn én gang per døgn. Det anbefales å starte med 2,5-5 mg én gang daglig - tas om kvelden like før sengetid. Denne dosen bør beholdes i minst fire uker for å vurdere bivirkninger og effekt.

Med minst fire ukers intervall kan dosen økes til maksimalt 10 mg daglig. Dersom pasienten får plagsomme bivirkninger med 10 mg, går man tilbake til 5 mg. De vanligste bivirkningene er kvalme, diarè eller hodepine. Men, også bivirkninger som påvirker psyken, nervesystemet, ernæring, lever, urinveier, eller hud kan forekomme.

Forrige side Neste side