Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Legemiddelbehandling av demens er legemidler som kan bedre noen av symptomene ved Alzheimers demens. Dette er legemidler som kan ha en liten, men positiv effekt på kognitiv funksjon, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse hos noen av pasientene.

Galantamin eller Reminyl®

Galantamin finnes som depotkapsler på 8 mg, 16 mg eller 24 mg. Kapselen tas en gang daglig om morgenen. Anbefalt startdose er 8 mg daglig i minimum fire uker. Deretter økning til 16 mg dersom bivirkningene ikke er plagsomme. 16 mg er den dosen som regnes som nødvendig for å få full effekt av dette medikamentet.

Eventuelt kan dosen økes til 24 mg daglig etter fire uker. Igjen er det mage-tarm bivirkninger som er hyppigst. Symptomer som påvirker psyken, vekt, væskebalansen, nervesystemet, ernæring, lever, hjerte eller hud kan forekomme. Dersom man mener å ha positiv effekt, men opplever mye bivirkninger, gjelder for alle preparatene at man kan trappe ned dosen ett nivå for å redusere bivirkninger.

Forrige side Neste side