Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Temaside om Korona

Memantin, Ebixa® eller Nemdatine®

Memantin er aktuelt ved moderat til alvorlig Alzheimers demens. Preparatet finnes som tabletter på 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg - eller som oppløsning som sprayes i munnhulen. Ett pumpetrykk tilsvarer 5 mg. Vanlig dosering er å starte med 5 mg daglig i uke én, 10 mg daglig i uke to, 15 mg daglig i uke tre og 20 mg daglig fra uke fire. 20 mg er vanlig behandlingsdose, og fortsettes så lenge man mener det er positive effekter av behandlingen.

De vanligste bivirkningene ved memantin er forstoppelse, høyt blodtrykk, overfølsomhet for legemidlet eller tung pust. Medikamentet kan også påvirke psyken, nervesystemet, lever, bukspyttkjertel, eller hjerte/kar. Dersom det blir plagsomme bivirkninger, anbefales dosereduksjon.

Forrige side Neste side