Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Temaside om Korona

Vurdering av effekt

Etter igangsatt behandling bør effekten av behandlingen følges nøye. Pårørende eller pleiepersonale må instrueres i å se etter bivirkninger eller tegn til forbedret/forverret helse. Etter to til fire ukers behandling bør det gjennomføres en legesjekk for å kontrollere etterlevelse av behandling og mulige bivirkninger.

Ved legekontroll etter fire til seks måneders behandling bedømmes både effekt og eventuelt bivirkninger. Ny kontroll bør tas etter pasientens behov, men som et minimum halvårlig. Dersom det ikke er en registrerbar effekt av medisinen etter 4-6 måneders bruk, anbefales det å avslutte behandlingen. Eventuelt kan man bytte medikament etter en kort pause uten demensmedisin. 

Når et medikament av type kolinesterasehemmer hadde effekt over tid, men virkningen ikke lenger er til stede, er det uaktuelt å bytte til en annen kolinesterasehemmer. I dette tilfellet bør man forsøke å avslutte behandlingen. Nedtrapping er vanligvis ikke nødvendig.

Forrige side Neste side