Informasjon

Demens - litteratur og opplysning

Informasjonen er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Litteratur

23301916

Engedal K, Haugen PK.: Aldersdemens. Fakta og utfordringer. INFO-banken, 1996.

Fant M.: Å bli mamma til sin mamma. Kommuneforlaget, 1990. Fra fortvilelse til forståelse.

Kirsti Hotvedt: Pårørendeskolen - Kurs for pårørende til aldersdemente i Oslo.

Kari Lislerud Smebye: Pårørendegrupper - Samarbeid mellom frivillige og kommuner. INFO-banken, 1999

Kjeldsberg A.: I glemsomhetens villmark, vår kamp mot seniliteten. Nerland forlag, 1990.

Mace NL, Rabins PV, Rabin.: Døgnet som aldri tar slutt. Om aldersdemens og hvordan forholdene kan legges til rette for den syke. Gyldendal Norsk Forlag, 1990.(Bare tilgjengelig på biblioteket.)

McGovin DF.: Inn i labyrinten, en kvinnes kamp mot Alzheimer. Hjemmets forlag, 1995.

Nordby M.: Eirin og Alders. Om samliv og Alzheimers sykdom. INFO-banken, 1997

Nordby M.: Anders på sykehjemmet. Mer om Eirin og Anders. INFO-banken, 1998

Solberg H.: Karen - en historie om Alzheimer. Forum, 1996. Ny utgave 2001, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Universitetsseksjonen v/geriatrisk avd. Ullevål sykehus.: Å leve med en aldersdement. En håndbok for pårørende. Nasjonalforeningen for folkehelsen, 2000.

Pårørendeforeninger

Det finnes mer enn 100 pårørendeforeninger i Norge i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kontakt nærmeste fylkessekretær i Nasjonalforeningen, eller hovedsammenslutningen i Oslo:

Opplæringstilbud

Noen pårørendeforeninger organiserer kurs for pårørende, såkalt pårørendeskole. Ta kontakt med nærmeste forening. En del sykehjem og personale i hjemmetjenesten arrangerer samtalegrupper for pårørende. Ta kontakt med ledelsen i sykehjemmet eller hjemmetjenesten som pasienten tilhører og forhør deg om dette tilbudet finnes.

Denne brosjyren kan kjøpes hos Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, postboks 64, 3107 Sem. Pris kr 10.

Vil du vite mer?