Informasjon

Demens, praktiske råd

Praktiske råd for kommunikasjon med personer med demens kan lette omgangen for de pårørende. Praktiske tiltak som for eksempel å holde god orden, kan bidra til å dempe forvirringen ved demens.

Demenssykdom hos en pårørende kan være en stor belastning i familien. Økt kunnskap om tilstanden er nyttig for familien. Noen praktiske råd når det gjelder kommunikasjon, kan lette omgangen med personer som har demens. Det kan også være til stor hjelp å være bevisst på en del praktiske forhold som kan lette hverdagen både for dem med demens og for de pårørende.

Nedenstående råd er hentet fra en artikkel av stipendiat Anne Brækhus ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Råd ved kommunikasjon med personer med demens

 • Snakk langsomt
 • Bruk enkle ord
 • Enkle, korte setninger
 • Bruk substantiv/egennavn, ikke pronomen (Berit kommer og hjelper deg i stedet for Hun kommer og hjelper deg)
 • Still ett spørsmål om gangen
 • Ikke bruk "husker du…."
 • Hjelp til med ord, ikke ta over samtalen
 • Gi få valgmuligheter
 • Del opp "kommandoer"

Praktiske råd for personer med demens

 • Hold orden, fast plass minsker forvirring
 • Godt lys, eventuelt nattelys
 • Bruk dagbok, daglig timeplan, lett synlige kalendere og klokker
 • Fjern kilder som forvirrer
 • Bruk enkle sjekklister
 • Skriftlige beskjeder om enkle sikkerhetstiltak
 • Merkelapper der mye brukte gjenstander lagres
 • Behold kjente møbler og bilder
 • Tilstreb regelmessighet og faste rutiner
 • Kjente omgivelser
 • Oppbevar notatblokk ved telefonen

Vil du vite mer?