Informasjon

Demens, praktiske råd

Praktiske råd for kommunikasjon med personer med demens kan lette omgangen for de pårørende. Praktiske tiltak som for eksempel å holde god orden, kan bidra til å dempe forvirringen ved demens.

Demenssykdom hos en pårørende kan være en stor belastning i familien. Økt kunnskap om tilstanden er nyttig for familien. Noen praktiske råd når det gjelder kommunikasjon, kan lette omgangen med personer som har demens. Det kan også være til stor hjelp å være bevisst på en del praktiske forhold som kan lette hverdagen både for dem med demens og for de pårørende.

Nedenstående råd er delvis hentet fra et tema-ark om kommunikasjon og samvær ved demens, som kan lastes ned fra nettsidene til Nasjonal kompetansesenter for Aldring og helse

Råd ved kommunikasjon med personer med demens

 • Snakk langsomt
 • Bruk enkle ord
 • Enkle, korte setninger
 • Bruk substantiv/egennavn, ikke pronomen (Berit kommer og hjelper deg i stedet for Hun kommer og hjelper deg)
 • Still ett spørsmål om gangen
 • Ikke bruk "husker du…."
 • Hjelp til med ord, ikke ta over samtalen
 • Gi få valgmuligheter
 • Del opp "kommandoer"

Praktiske råd for personer med demens

 • Hold orden, fast plass minsker forvirring
 • Godt lys, eventuelt nattelys
 • Bruk dagbok, daglig timeplan, lett synlige kalendere og klokker
 • Fjern kilder som forvirrer
 • Bruk enkle sjekklister
 • Skriftlige beskjeder om enkle sikkerhetstiltak
 • Merkelapper der mye brukte gjenstander lagres
 • Behold kjente møbler og bilder
 • Tilstreb regelmessighet og faste rutiner
 • Kjente omgivelser
 • Oppbevar notatblokk ved telefonen

Vil du vite mer?